Η δυναμική και η κινητική ενέργεια στον πλανήτη Υ.

Scn356

Ένας πλανήτης Υ (κάποιου ηλιακού συστήματος…) έχει την ίδια ακτίνα R με τη Γη και διπλάσια μάζα από αυτήν. Ο πλανήτης αυτός δεν έχει ατμόσφαιρα και θεωρείται μακριά από άλλα ουράνια σώματα. Στο σημείο Α, σε ύψος h=R από την επιφάνεια του πλανήτη αφήνεται ένα σώμα Σ μάζας m να κινηθεί. Αν η επιτάχυνση της βαρύτητας στην επιφάνεια της Γης έχει μέτρο g0, τότε:

i) Η αρχική μηχανική ενέργεια του σώματος Σ είναι:

α) Θετική, β) Αρνητική, γ) δεν είναι καθορισμένη η τιμή της.

ii) Η αρχική επιτάχυνση του σώματος Σ έχει μέτρο:

α) ½ g0,   β) g0,   γ) 1,5g0.

iii) Η κινητική ενέργεια του σώματος τη στιγμή που φτάνει στην επιφάνεια του πλανήτη είναι ίση:

α) Κ= ½ mg0∙R,   β) Κ= mg0∙R,   γ) Κ= 1,5mg0R.

Απάντηση:

ή

%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b11 Η δυναμική και η κινητική ενέργεια στον πλανήτη Υ.
%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b13 Η δυναμική και η κινητική ενέργεια στον πλανήτη Υ.

Αφήστε μια απάντηση

Top
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση