Η δύναμη Laplace και το έργο της.

Δίνεται η πρόταση:

«Το έργο της δύναμης Laplace, η οποία ασκείται σε έναν αγωγό, μετράει την μηχανική ενέργεια που μετατρέπεται σε ηλεκτρική στο κύκλωμα».

Είναι σωστή η πρόταση αυτή; Ας το ελέγξουμε, με την βοήθεια κάποιων εφαρμογών.

Εφαρμογή 1η :

Στο διπλανό σχήμα, βλέπουμε το γνωστό σύστημα οριζόντιων αγωγών, χωρίς αντίσταση, όπου ο κινούμενος αγωγός ΑΓ έχει μήκος ℓ=1m και κινείται προς τα δεξιά με σταθερή ταχύτητα υ=4m/s, με την επίδραση κατάλληλης εξωτερική δύναμης. Αν R=2Ω και Β=1Τ, να βρεθούν:

  1. Η ασκούμενη δύναμη Laplace στον αγωγό ΑΓ και η ισχύς της.
  2. Η ηλεκτρική ισχύς που καταναλώνεται στον αντιστάτη R.

συνέχεια…

ή

Η δύναμη Laplace και το έργο της.

%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b11 Η δύναμη Laplace και το έργο της.
%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b13 Η δύναμη Laplace και το έργο της.

Αφήστε μια απάντηση