Η αυτεπαγωγή όταν βραχυκυκλώνουμε μια αντίσταση

Το κύκλωμα του σχήματος α­πο­τε­λεί­ται α­πό ένα ιδανικό πη­νί­ο αυ­τε­πα­γω­γής 0,1Η,  δύο αντιστάτες με α­ντι­στά­σεις R1=4Ω και R2=2Ω σε σει­ρά και πη­γή Ε=12V (r=0). Στα ά­κρα της R1 συν­δέ­ου­με δια­κό­πτη δ που αρ­χικά εί­ναι α­νοι­χτός και  το κύ­κλω­μα διαρ­ρέ­ε­ται α­πό ρεύ­μα σταθερής έντασης Ιο.

i) Να βρεθεί η ενέργεια που έχει αποθηκευτεί στο μαγνητικό πεδίο του πηνίου.

ii) Σε μια στιγμή t0=0 κλεί­νου­με το δια­κό­πτη δ.

α)  Να βρεθεί η τάση στα άκρα κάθε αντιστάτη και η τάση στα άκρα του πηνίου, αμέσως μετά το κλείσιμο του διακόπτη, καθώς και τη στιγμή t1 που η ένταση του ρεύματος παίρνει την τιμή i1=5Α.

β) Ποια η ισχύς της πηγής και του πηνίου τις δυο παραπάνω χρονικές στιγμές;

iii) Αφού σταθεροποιηθεί ξανά η ένταση του ρεύματος, την στιγμή t2 α­νοί­γου­με το δια­κό­πτη δ. Να υπολογιστεί η ισχύς της πηγής, η ισχύς κάθε αντιστάτη και η ισχύς του πηνίου, αμέσως μετά το άνοιγμα του διακόπτη.

Απάντηση:

ή

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *