Η αρχή της επαλληλίας και το σύνθετο πεδίο

Ας δούμε δύο παραδείγματα που ένα φορτισμένο σωματίδιο κινείται σε χώρο που συνυπάρχουν δύο πεδία, ένα ΟΗΠ και ένα ΟΜΠ.

Παράδειγμα 1ο :

Σε μια περιοχή έχουμε ένα  ομογενές ηλεκτρικό έντασης Ε και ένα ομογενές μαγνητικό έντασης Β, με παράλληλες δυναμικές γραμμές, όπως στο σχήμα.

  

Ένα θετικά φορτισμένο σωματίδιο εκτοξεύεται με ταχύτητα υο από ένα σημείο εντός του σύνθετου πεδίου, κάθετα στις δυναμικές γραμμές.

i) Ισχύει η αρχή της επαλληλίας;

ii) Να μελετηθεί η κίνηση του σωματιδίου.

 

Παράδειγμα 2ο:

Έχουμε τη διάταξη «επιλογέα ταχυτήτων», του σχήματος (σχολικό βιβλίο).

  

i) Ισχύει η αρχή της επαλληλίας;

ii) Αν δεν ισχύει η εξίσωση του επιλογέα υ=Ε/Β, αλλά υ=2Ε/Β, να μελετηθεί η κίνηση του σωματιδίου.

 

Η απάντηση ΕΔΩ ή και ΕΔΩ.

Η αρχή της επαλληλίας και το σύνθετο πεδίο

Αφήστε μια απάντηση