Γνωρίζοντας την ισχύ της αντλίας

Μια αντλία, με την βοήθεια σωλήνα σταθερής διατομής, αντλεί νερό από δεξαμενή δουλεύοντας με ισχύ Ρα=3gh(dm/dt), h η κατακόρυφη απόσταση μεταξύ του άκρου εκροής του σωλήνα (σημείο Δ) και της επιφάνειας του νερού στη δεξαμενή (σημείο Β), αλλά και το βάθος που βυθίζεται κατακόρυφα ο σωλήνας στο νερό και dm/dt ο ρυθμός με τον οποίο μεταφέρεται η μάζα του νερού.  Η ροή θεωρείται μόνιμη ροή ιδανικού ρευστού.

i) Η ταχύτητα εκροής του νερού, έχει μέτρο:

ii) Η πίεση στο σημείο Β (στο εσωτερικό του σωλήνα στο επίπεδο της ελεύθερης επιφάνειας), είναι ίση:

α) pΒ < pατμ,     β) pΒ = pατμ,           γ) pΒ > pατμ.

iii) Η πίεση στο σημείο Α (στο εσωτερικό του σωλήνα, στο κάτω άκρο του ) είναι ίση:

α) pΑ = pατμ+ρgh    β) pΑ = pΒ+ ρgh         γ) pΑ > pατμ+ρgh.

Απάντηση:

ή

%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b11 Γνωρίζοντας την ισχύ της αντλίας
%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b13 Γνωρίζοντας την ισχύ της αντλίας

Αφήστε μια απάντηση

Top
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση