Φθίνουσα ταλάντωση: Δυο φορές στην ίδια θέση

Ένα σώμα ταλαντώνεται δεμένο στο κάτω άκρο ενός κατακόρυφου ιδανικού ελατηρίου, γύρω από την θέση ισορροπίας Ο, ενώ δέχεται δύναμη απόσβεσης της μορφής Fαπ=-bυ. Σε μια στιγμή t1 περνάει από την θέση Β του σχήματος, κινούμενο προς τα κάτω έχοντας ταχύτητα μέτρου υ1. Στην θέση αυτή έχει επιτάχυνση μέτρου α1, ενώ δέχεται δύναμη απόσβεσης μέτρου F1. Την επόμενη χρονική στιγμή t2, που το σώμα  θα ξαναβρεθεί στην θέση Β, έχει επιτάχυνση μέτρου α2 ενώ δέχεται δύναμη απόσβεσης μέτρου F2.

i) Για τα μέτρα των επιταχύνσεων α1 και α2 ισχύει:

α) α1 < α2,   β) α1 = α2,    γ) α1 > α2.

ii) Αν U1 η δυναμική ενέργεια τη στιγμή t1 και U2 η αντίστοιχη δυναμική ενέργεια τη στιγμή t2, ισχύει:

α) U1 < U2,     β) U1 < U2,     γ) U1 < U2.

iii) Για τα μέτρα των δυνάμεων απόσβεσης ισχύει:

α) |F1| < |F2|,    β) |F1| = |F2|,     γ) |F1| > |F2|.

Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας.

Απάντηση:

ή

%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b11  Φθίνουσα ταλάντωση: Δυο φορές στην ίδια θέση 
%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b13 Φθίνουσα ταλάντωση: Δυο φορές στην ίδια θέση 

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Top
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση