Ερωτήματα πάνω σε μια εξαναγκασμένη ταλάντωση

Ένα σώμα εκτελεί μια εξαναγκασμένη ταλάντωση δεμένο στο άκρο ιδανικού ελατηρίου, σταθεράς k, με την επίδραση εξωτερικής δύναμης Fεξ, ενώ πάνω του ασκείται και δύναμη απόσβεσης της μορφής Fαπ= – b∙υ. Η εξίσωση της απομάκρυνσης του σώματος είναι x=Α∙ημ(ωt), με ω ≠ ω0.

Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, δικαιολογώντας την θέση σας.

  1. Τη στιγμή που το σώμα βρίσκεται στο σημείο Β με απομάκρυνση x=-Α, δεν δέχεται δύναμη απόσβεσης, με αποτέλεσμα η μοναδική οριζόντια δύναμη που ασκείται στο σώμα να είναι η δύναμη του ελατηρίου.
  2. Τη στιγμή που το σώμα περνά από τη θέση ισορροπίας του (x=0), κινούμενο προς τα δεξιά, δέχεται εξωτερική δύναμη με φορά προς τα δεξιά και μέτρο Fεξ=b∙ωΑ.
  3. Κατά την κίνηση από το Β στο Ο, υπάρχει μια θέση Γ στην οποία ισχύει Fεξ=mα, όπου α η επιτάχυνση του σώματος.

Απάντηση:

ή

%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b11 Ερωτήματα πάνω σε μια εξαναγκασμένη ταλάντωση
%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b13  Ερωτήματα πάνω σε μια εξαναγκασμένη ταλάντωση

Αφήστε μια απάντηση