Έργα και ενέργειες σε δύο ελαστικές κρούσεις

Μια σφαίρα Α μάζας m= 1kg κινείται (χωρίς να περιστρέφεται) με ταχύτητα υ1=4m/s, σε λείο οριζόντιο επίπεδο και συγκρούεται κεντρικά και ελαστικά με δεύτερη σφαίρα, ίσης ακτίνας και μάζας Μ=4kg η οποία είναι ακίνητη.

  1. Να αποδείξετε ότι κάποια στιγμή t1 στη διάρκεια της κρούσης μηδενίζεται η ταχύτητα της Α σφαίρας.
  2. Πόση είναι η μείωση ΔΚ της κινητικής ενέργειας, τη στιγμή t1;
  3. Να υπολογιστεί το έργο της δύναμης που θα ασκηθεί στη σφαίρα Α, από τη στιγμή t1 μέχρι το τέλος της κρούσης.
  4. Ποιες οι αντίστοιχες απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα, αν η σφαίρα Α συγκρουστεί ελαστικά με κατακόρυφο τοίχο, όπως στο δεύτερο σχήμα;

Απάντηση:

ή

%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b11 Έργα και ενέργειες σε δύο ελαστικές κρούσεις
%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b13 Έργα και ενέργειες σε δύο ελαστικές κρούσεις

Αφήστε μια απάντηση