Επιφανειακή συμβολή και σύγχρονες πηγές

Σε δύο σημεία μιας ευθείας ε, στην επιφάνεια ενός υγρού, βρίσκονται δύο σύγχρονες πηγές κυμάτων Ο1 και Ο2 οι οποίες αρχίζουν να ταλαντώνονται τη στιγμή t0=0, παράγοντας εγκάρσια κύματα με πλάτος Α=2cm, μήκος κύματος λ=0,8m και συχνότητα f=0,5Ηz. Η απόσταση των δύο πηγών είναι d=0,8m.

i) Να βρεθεί το πλάτος ταλάντωσης τις σημείου Β τις επιφάνειας, το οποίο βρίσκεται πάνω στην ευθεία z, η οποία είναι κάθετη στην ε, στο σημείο που βρίσκεται η πηγή Ο1, σε απόσταση (Ο1Β)=0,6m,  τις χρονικές στιγμές:

α) t1=1s,   β) t2=2s και t3=3s.

ii) Ποια η αντίστοιχη απάντηση για ένα σημείο Γ της ευθείας ε, αν (Ο2Γ)=0,2m;

iii) Αν, ενώ έχουμε συμβολή σε όλα τα σημεία της επιφάνειας, το σημείο Γ μετακινηθεί προς τα δεξιά κατά x, τότε το πλάτος ταλάντωσής του:

α)  θα αυξηθεί,   β)  θα μειωθεί,  γ) θα παραμείνει  σταθερό.

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.

Θεωρούμε ότι τα κύματα που διαδίδονται, διατηρούν σταθερό πλάτος.

Απάντηση:                                                      

ή

Αφήστε μια απάντηση