Ενέργειες και επιτάχυνση στην φθίνουσα ταλάντωση

 

Μια πλάκα μάζας m ηρεμεί στο κάτω άκρο ενός κατακόρυφου ελατηρίου, σταθεράς k, όπως στο σχήμα, στη θέση Ο. Ανεβάζουμε το σώμα κατακόρυφα κατά d=2mg/k, φέρνοντάς στη θέση (1) και κάποια στιγμή το αφήνουμε να κινηθεί, χωρίς να του προσδώσουμε κάποια αρχική ταχύτητα. Η πλάκα ταλαντώνεται δεχόμενη δύναμη απόσβεσης της μορφής Fα=-bυ.

i) Η μέγιστη δυναμική ενέργεια του ελατηρίου στη διάρκεια της ταλάντωσης, έχει τιμή:

α) Uελ,mαx=m2g2/2k,    β) m2g2/2k <  Uελ,mαx< 9m2g2/2k,   γ) Κmαx > 2m2g2/k.

ii) Η μέγιστη κινητική ενέργεια την οποία αποκτά το σώμα, στη διάρκεια της ταλάντωσής του έχει τιμή:

α)  Κmαx < 2m2g2/k,    β) Κmαx = 2m2g2/k,   γ) Κmαx > 2m2g2/k

iii) Κάποια στιγμή η πλάκα περνάει από την θέση Ο με ταχύτητα μέτρου υ1, με φορά προς τα πάνω. Τη στιγμή αυτή:

α) Έχει επιτάχυνση με φορά προς τα πάνω.

β) Έχει επιτάχυνση με φορά προς τα κάτω.

γ) Δεν έχει επιτάχυνση.

Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις  σας.

Απάντηση:

ή

%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b11   Ενέργειες και επιτάχυνση  στην φθίνουσα ταλάντωση
%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b13  
Ενέργειες και επιτάχυνση  στην φθίνουσα ταλάντωση

 

Αφήστε μια απάντηση

Top
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση