Ενέργεια και Έργα.

Με αφορμή κάποιες απόψεις που μπήκαν τώρα τελευταία σε συζήτηση, ας ανιχνεύσουμε το σωστό και το λάθος, πάνω σε ένα από τα σημαντικότερα θέματα της επιστήμης μας.
Στην διατήρηση της ενέργειας.
Η αρχή διατήρησης της ενέργειας για ένα σύστημα, σύμφωνα με τον JohnW. JewettJr., (τα πέντε κείμενα που μετέφρασε και δημοσίευσε ο Σταύρος Πρωτογεράκης, μπορείτε να τα κατεβάσετε συμπιεσμένα από εδώ),
μπορεί να περιγραφεί με την εξίσωση:
ΔΕσυστ = ΣΤ
όπου με Τ παριστάνεται το ποσό της ενέργειας που μεταβιβάζεται (από το transfer) διαμέσου των ορίων του προσδιορισμένου συστήματος μέσω ενός δεδομένου μηχανισμού.
Η αναπτυγμένη μορφή της παραπάνω εξίσωσης έχει ως εξής:
ΔΚ + ΔU + ΔΕεσωτ W + Q + TMT TMW TER TET

Η συνέχεια σε pdf.
ή
Ενέργεια και Έργα.

Αφήστε μια απάντηση