Ένας δίσκος με κοιλότητα

Ένας δίσκος ο οποίος παρουσιάζει μια κοιλότητα, αφήνεται να κινηθεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο με το επίπεδό του κατακόρυφο, στη θέση που φαίνεται στο σχήμα, όπου Ο το κέντρο του δίσκου και Κ το κέντρο μάζας του.

i) Να σχεδιάσετε τις δυνάμεις που ασκούνται στο δίσκο.

ii) Η επιτάχυνση του κέντρου μάζας Κ θα είναι:

α) οριζόντια,    β) κατακόρυφη,    γ) πλάγια.

iii) Η αρχική επιτάχυνση του κέντρου Ο του δίσκου θα είναι:

α) οριζόντια με φορά προς τα δεξιά,    β) οριζόντια με φορά προς τα αριστερά,    γ) κατακόρυφη.

iv) Αν το επίπεδο δεν ήταν λείο, να εξηγήσετε γιατί θα ασκηθεί δύναμη τριβής στο δίσκο και να την σχεδιάσετε στο σχήμα.

Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας.

Απάντηση:

ή

Αφήστε μια απάντηση

Top
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση