Δυο συνδυασμοί αγωγών

Σε ένα οριζόντιο επίπεδο (π) βρίσκεται ένας κυκλικός αγωγός, ακτίνας r, ο οποίος διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα έντασης Ι. Ένας ευθύγραμμος κατακόρυφος αγωγός απέχει κατά R=2r από το κέντρο Κ του κυκλικού αγωγού και διαρρέεται από ρεύμα της ίδιας έντασης Ι, όπως φαίνεται στο σχήμα.

i) Στο κέντρο του κυκλικού αγωγού, ισχυρότερο μαγνητικό πεδίο δημιουργεί:

α) ο κυκλικός αγωγός,   β) ο ευθύγραμμος αγωγός.

ii) Η ένταση του μαγνητικού πεδίου Βα, στο κέντρο Κ του κυκλικού αγωγού:

α) Είναι οριζόντια, κάθετη στην ακτίνα R.

β) Είναι κατακόρυφη με φορά προς τα πάνω.

γ) Είναι πλάγια πάνω από το επίπεδο (π).

iii) Η ένταση του μαγνητικού πεδίου στο σημείο Α του επιπέδου (π):

α) Είναι οριζόντια.

β) Είναι κατακόρυφη με φορά προς τα κάτω.

γ) Είναι πλάγια στο κάτω μέρος του επιπέδου (π).

Περιστρέφουμε τον κυκλικό αγωγό, ώστε το επίπεδό του να γίνει κατακόρυφο, όπως στο διπλανό σχήμα.

iv) Η ένταση του μαγνητικού πεδίου Ββ, στο κέντρο Κ του κυκλικού αγωγού:

α) Είναι κατακόρυφη

β) Είναι οριζόντια, κάθετη στο επίπεδο του σχήματος.

γ) Είναι πλάγια, σχηματίζοντας γωνία με το επίπεδο του σχήματος, με φορά προς τον αναγνώστη.

v) Η ένταση του μαγνητικού πεδίου στο σημείο Α του κατακορύφου επιπέδου:

α) Είναι κατακόρυφη

β) Είναι οριζόντια, κάθετη στο επίπεδο του σχήματος.

vi) Για τα μέτρα των εντάσεων Βα και Ββ, στις δύο αναφερόμενες περιπτώσεις των σχημάτων, ισχύει:

α) Βα < Ββ,    β) Βα = Ββ,     γ) Βα > Ββ,

Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας.

Απάντηση:

ή

%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b11 Δυο συνδυασμοί αγωγών
%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b13 Δυο συνδυασμοί αγωγών

Αφήστε μια απάντηση