Δυο σώματα αποκτούν την ίδια επιτάχυνση

Δύο σώματα με μάζες m1 και m2 , δεμένα στο άκρο νήματος αμελητέας μάζας και σταθερού μήκους, σύρονται σε λείο οριζόντιο επίπεδο, με την επίδραση μιας σταθερής οριζόντιας δύναμης F, όπως στο πάνω σχήμα.

i) Τα σώματα κινούνται με την ίδια επιτάχυνση, μέτρου:

ii) Η τάση του νήματος, η οποία ασκείται στο σώμα μάζας m2, έχει κατεύθυνση προς τα δεξιά και μέτρο:

iii) Αν την θέση του νήματος πάρει ένα ιδανικό ελατήριο και τα σώματα κινούνται ξανά προς τα δεξιά, με την ίδια επιτάχυνση (και σταθερό μήκος ελατηρίου), όπως στο κάτω σχήμα, τότε:

α) Να εξηγήσετε γιατί το ελατήριο έχει επιμηκυνθεί.

β) Αν η επιμήκυνση του ελατηρίου είναι ίση με Δℓ, τότε το ελατήριο αυτό έχει σταθερά:

Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας.

Απάντηση:

ή

Αφήστε μια απάντηση