Δυο γραφικές παραστάσεις στο ίδιο διάγραμμα

Δύο κινητά κινούνται στον ίδιο ευθύγραμμο δρόμο και στο σχήμα δίνονται οι γραφικές παραστάσεις της θέσης τους, σε συνάρτηση με το χρόνο (x=f(t)). Το κινητό Β ξεκινά από την ηρεμία κινούμενο με σταθερή επιτάχυνση, ενώ η γραφική παράσταση x-t για το Α κινητό, είναι μια ευθεία (η κόκκινη γραμμή) η οποία εφάπτεται στην γραφική παράσταση της θέσης του Β, τη στιγμή t1=5s, στο σημείο Ο. Λαμβάνοντας υπόψη το διάγραμμα και δεδομένα από αυτό, να υπολογιστούν:

  1. Η ταχύτητα του Α κινητού.
  2. Η επιτάχυνση με την οποία κινείται το Β κινητό.
  3. Η αρχική θέση x του Β κινητού τη στιγμή t0=0.
  4. Πόσο απέχουν τα δυο κινητά τη χρονική στιγμή t2=8s.

Απάντηση:

ή

Δυο γραφικές παραστάσεις στο ίδιο διάγραμμα
%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b11 Δυο γραφικές παραστάσεις στο ίδιο διάγραμμα
%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b13 Δυο γραφικές παραστάσεις στο ίδιο διάγραμμα

 

Αφήστε μια απάντηση