Δίνοντας τρεις απαντήσεις, σε γνωστή ερώτηση…..

Ένας τροχός αφήνεται σε ένα κεκλιμένο επίπεδο, οπότε κυλίεται (χωρίς να ολισθαίνει) και μετά από λίγο έχει κατέλθει κατά h, έχοντας ταχύτητα κέντρου μάζας υcm.
i) Η επιτάχυνση του κέντρου Ο του τροχού έχει μέτρο:
α) αcm< g∙ημθ,   β) αcm= g∙ημθ,  γ) αcm>  g∙ημθ
ii)  Η ταχύτητα υ έχει μέτρο:
α) υcm <√(2gh),    β) υcm =√(2gh),    γ)  υcm >√(2gh).
Να δικαιολογείστε τις απαντήσεις σας.
Δίνεται η ροπή αδράνειας του τροχού γύρω από τον άξονα περιστροφής του Ι= ½ ΜR2.

 

Απάντηση:

ή

Δίνοντας τρεις απαντήσεις, σε γνωστή ερώτηση…..

Αφήστε μια απάντηση