Παράγοντες που επηρεάζουν την ταχύτητα αντίδρασης.

Να αντιστοιχίσετε κάθε μεταβολή της στήλης (Α) με την επίδραση που έχει στην αρχική ταχύτητα της αντίδρασης (στήλη Β):  . …

Χημική Κινητική και γραφικές παραστάσεις.

Στο παραπάνω διάγραμμα δίνεται η μεταβολή της συγκέντρωσης σε συνάρτηση με το χρόνο για δύο ουσίες, από αυτές που συμμετέχουν …

Διαγράμματα συγκέντρωσης.

Δίνεται η αντίδραση:   Α!2Β  που πραγματοποιείται παρουσία καταλύτη Νi και το διάγραμμα δείχνει την μεταβολή  της συγκέντρωσης  (σε mο: /L) ενός εκ …

Ταχύτητα αντίδρασης, από PhET.

    Από το Physics Education Technology του Πανεπιστημίου του Κολοράντο, μια προσομοίωση που μπορείτε να τρέξετε. Μελετά την ταχύτητα …