72 1

Τρεις ερωτήσεις για ένα γιο-γιο

 Γύρω από ένα ομογενή κύλινδρο μάζας m και ακτίνας R τυλίγουμε ένα αβαρές νήμα, στο άκρο Α του οποίου ασκούμε μια …

5467456 272x180

Μια κύλιση με την επίδραση πλάγιας δύναμης

Ένας μικρός ομογενής κύλινδρος μάζας m=4kg, ηρεμεί σε οριζόντιο επίπεδο. Τυλίγουμε γύρω του ένα αβαρές και μη εκτατό νήμα, στο άκρο …

6756745456 272x182

Έλεγχος ισχύος τριών προτάσεων

Σε οριζόντιο επίπεδο βρίσκεται ένας αρχικά ακίνητος, κατακόρυφος ομογενής δίσκος, γύρω από τον οποίο έχουμε τυλίξει ένα αβαρές νήμα, μέσω του …

Top
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση