72 1

Τρεις ερωτήσεις για ένα γιο-γιο

 Γύρω από ένα ομογενή κύλινδρο μάζας m και ακτίνας R τυλίγουμε ένα αβαρές νήμα, στο άκρο Α του οποίου ασκούμε μια …

5

Η κίνηση της ράβδου και ο ρόλος του ελατηρίου

Η ομογενής ράβδος ΟΑ μήκους d=5/3m και μάζας m=5,4kg, μπορεί να στρέφεται χωρίς τριβές, κινούμενη σε κατακόρυφο επίπεδο, γύρω από σταθερό …

6767 1

Όταν τυλίγεται το νήμα, το ελατήριο επιμηκύνεται

Ο κύλινδρος του σχήματος, μάζας m=4kg και ακτίνας R=0,1m ηρεμεί σε οριζόντιο επίπεδο. Γύρω του έχουμε τυλίξει ένα αβαρές νήμα, το …

Top
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση