Φθίνουσα- Εξαναγκασμένη Ταλάντωση

Α)Ποια πρόταση είναι σωστή σε μια φθίνουσα ταλάντωση: Το πλάτος ταλάντωσης παραμένει σταθερό. Η περίοδος μειώνεται εκθετικά με το χρόνο. …