767 1

Μια θερμική μηχανή, χωρίς πολλούς υπολογισμούς

Το αέριο μιας θερμικής μηχανής διαγράφει τον κύκλο του διπλανού σχήματος, στον οποίο υπάρχουν μια ισόθερμη και μια αδιαβατική μεταβολή. Αν …