Αυτεπαγωγή και βραχυκύκλωμα

 

Για το κύκλωμα του σχήματος δίνονται: Ε=40V, r=2Ω, R=4Ω, ενώ το ιδανικό πηνίο παρουσιάζει αυτεπαγωγή L=0,2 Η και οι δυο διακόπτες είναι ανοικτοί. Σε μια στιγμή t0=0 κλείνουμε τον διακόπτη δ1 και τη στιγμή t1, όπου το ιδανικό αμπερόμετρο δείχνει ένδειξη i1=5 Α, κλείνουμε και τον διακόπτη δ2.

  1.  Πόση ενέργεια έχει αποθηκευτεί στο πηνίο έως τη στιγμή t1;
  2. Να υπολογιστεί η ηλεκτρεγερτική δύναμη από αυτεπαγωγή που αναπτύσσεται στο πηνίο, ελάχιστα πριν και αμέσως μετά το κλείσιμο του διακόπτη δ2.
  3. Να βρεθεί ο ρυθμός μεταβολής της έντασης του ρεύματος που διαρρέει το πηνίο, ελάχιστα πριν και αμέσως μετά το κλείσιμο του διακόπτη δ2. Ποιος ο αντίστοιχος ρυθμός di/dt για την ένδειξη του αμπερομέτρου;
  4. Να κάνετε τις γραφικές παραστάσεις (ποιοτικά διαγράμματα):

α) της έντασης του ρεύματος που διαρρέει το αμπερόμετρο, σε  συνάρτηση με το χρόνο.

β) της έντασης του ρεύματος που διαρρέει τον αντιστάτη, σε  συνάρτηση με το χρόνο.

γ) Της ΗΕΔ από αυτεπαγωγή που αναπτύσσεται στο πηνίο.

δ) Της έντασης του ρεύματος που διαρρέει τον διακόπτη δ2.

Απάντηση:

ή

Αφήστε μια απάντηση