Ασκώντας και μια πλάγια δύναμη

Ένα σώμα ηρεμεί σε ένα λείο οριζόντιο επίπεδο. Σε μια στιγμή t0=0 ασκούμε πάνω του μια οριζόντια δύναμη F1=4Ν, ενώ τη στιγμή t1=2s ασκούμε επιπλέον μια πλάγια δύναμη F2, η οποία σχηματίζει με το οριζόντιο επίπεδο γωνία θ, όπου ημθ=0,6 και συνθ=0,8. Στο διάγραμμα (α) δίνεται η ταχύτητα του σώματος σε συνάρτηση με το χρόνο. 

  1.  Να βρεθεί η επιτάχυνση του σώματος μέχρι τη στιγμή t1.
  2. Ποιο από τα σχήματα (β) ή (γ) δείχνει την διεύθυνση της δύναμης F2;
  3. Να υπολογιστεί το μέτρο της δύναμης F2.
  4. Πόση δύναμη δέχεται το σώμα από το οριζόντιο επίπεδο;

Δίνεται g=10m/s2.

Απάντηση:

ή

%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b11 Ασκώντας και μια πλάγια δύναμη
%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b13  Ασκώντας και μια πλάγια δύναμη

Αφήστε μια απάντηση

Top
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση