Ας ελέγξουμε για τριβές και ενέργειες

Ένα σώμα μάζας 2kg σύρεται σε οριζόντιο επίπεδο με την επίδραση μιας σταθερής οριζόντιας δύναμης μέτρου F=10Ν. Σε μια στιγμή t0=0, το σώμα περνά από μια θέση Α, με ταχύτητα υο=0,5m/s, ενώ τη στιγμή t1=5s έχει αποκτήσει ταχύτητα  ίδιας κατεύθυνσης και μέτρου υ1=1,5m/s.

  1. Να αποδειχθεί ότι το επίπεδο δεν είναι λείο και να υπολογιστεί το μέτρο της ασκούμενης στο σώμα τριβής ολίσθησης, θεωρώντας την σταθερή.
  2. Να υπολογιστεί το έργο της δύναμης F, στο παραπάνω χρονικό διάστημα.
  3. Να επιβεβαιώσετε την ισχύ του θεωρήματος μεταβολής της κινητικής ενέργειας του σώματος, για την παραπάνω μετακίνηση το σώματος.

Απόδειξη:

ή

Αφήστε μια απάντηση