ΧΗΜΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β΄ΤΑΞΗ. ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΕΠΘ.

ΧΗΜΕΙΑ ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ 1. Κεφάλαιο 1ο: Γενικό μέρος οργανικής χημείας εκτός της παραγράφου 1.5 (Ανάλυση των οργανικών ενώσεων) (Σελίδες 16 έως 20). 2. Κεφάλαιο 2ο: Πετρέλαιο ? Υδρογονάνθρακες εκτός από τις γενικές παρασκευές αλκανίων (Σελίδες 40 έως 41) και την παρασκευή του ακετυλενίου με υδρόλυση του ανθρακασβεστίου (Σελίδα 54). 3. Κεφάλαιο 3ο: Αλκοόλες ? Φαινόλες. …

Συνέχεια του άρθρου ‘ΧΗΜΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β΄ΤΑΞΗ. ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΕΠΘ.’ »

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ. Β΄ΤΑΞΗ. ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΕΠΘ.

ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1. Κεφάλαιο 1ο: Διαμοριακές δυνάμεις ? Καταστάσεις της ύλης ? Προσθετικές ιδιότητες εκτός της παραγράφου 1.2 (Προσθετικές ιδιότητες διαλυμάτων) (Σελίδες 17 έως 29). 2. Κεφάλαιο 2ο: Θερμοχημεία εκτός: α) Πρότυπη ενθαλπία διάλυσης και β) Ενθαλπία δεσμού της παραγράφου 2.1 (Σελίδες 57, 58). 3. Κεφάλαιο 3ο: Χημική κινητική. 4. Κεφάλαιο 4ο: Χημική …

Συνέχεια του άρθρου ‘ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ. Β΄ΤΑΞΗ. ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΕΠΘ.’ »

Ταχύτητα αντίδρασης, από PhET.

    Από το Physics Education Technology του Πανεπιστημίου του Κολοράντο, μια προσομοίωση που μπορείτε να τρέξετε. Μελετά την ταχύτητα μιας αντίδρασης, αλλά και τις κινήσεις μορίων σε σχέση και με την θερμοκρασία.     Έχετε επιλογή να δουλέψετε με δύο ή περισσότερα μόρια, να μεταβάλετε την θερμοκρασία και να παρατηρήστε αν πραγματοποιείται ή όχι …

Συνέχεια του άρθρου ‘Ταχύτητα αντίδρασης, από PhET.’ »

Νόμος μερικών πιέσεων του Dalton.

Μια προσφορά από τον συνάδελφο Χημικό Νίκο Καχριμάνη, δύο Φύλλα εργασίας για την Χημεία θετικής Κατεύθυνσης. Ένα ερώτημα βλέπετε παρακάτω. Σε δοχείο όγκου 41L και στους 227οC περιέχονται τα αέρια: Η2 , SO2 , Cl2 και Ne. Στον ακόλουθο πίνακα δίνεται για κάθε αέριο μια πληροφορία και ζητείται να συμπληρωθεί ο πίνακας: Αέριο m(g) n(mol) …

Συνέχεια του άρθρου ‘Νόμος μερικών πιέσεων του Dalton.’ »

Αρχή Le Chatelier

Σε κλειστό δοχείο έχει αποκατασταθεί η ισορροπία: Α + Β ? Γ (όλα αέρια). Η πίεση στο δοχείο είναι 20 αtm. Διατηρώντας σταθερή την θερμοκρασία, διπλασιάζουμε τον όγκο του δοχείου. Όταν αποκατασταθεί νέα χημική ισορροπία, η πίεση στο δοχείο θα είναι: α.10αtm. β. 40 αtm. γ. 16αtm. δ. 8αtm. Επιλέξτε την σωστή απάντηση και αιτιολογήστε …

Συνέχεια του άρθρου ‘Αρχή Le Chatelier’ »

Αρχή Le Chatelier. Αύξηση της θερμοκρασίας.

Σε δοχείο σταθερού όγκου βρίσκονται σε ισορροπία: Χ.Ι. Α(g) + 2mοl/L 2Β(g) ? 1mοl/L 2Γ(g) 3mοl/L ΔΗ= -100kJ οπότε η ολική πίεση είναι 10atm. Αν αυξήσουμε τη θερμοκρασία, τότε όταν αποκατασταθεί νέα ισορροπία: i) Η συγκέντρωση του Α μπορεί να είναι: α) 2Μ β) 2,2Μ γ) 1,8Μ ii) Η τελική πίεση μπορεί να είναι: α) …

Συνέχεια του άρθρου ‘Αρχή Le Chatelier. Αύξηση της θερμοκρασίας.’ »

Οξειδοαναγωγή. Αντιδράσεις με Fe

Να αντιστοιχήσετε τα αντιδρώντα της στήλης (I) με τα προϊόντα της στήλης (II). (I) (II) Α. Fe +H2SO4 (πυκνό) α. H2 + FeSO4 Β. FeSO4 +H2O2 + H2SO4 (αραιό) β. Fe2(SO4)3 + H2O + SO2 Γ. Fe + H2SO4 (αραιό) γ. FeSO4 + S + H2SO4 Δ. Fe2(SO4)3 +H2S δ. Fe2(SO4)3 + H2O Ε. FeS …

Συνέχεια του άρθρου ‘Οξειδοαναγωγή. Αντιδράσεις με Fe’ »

Ερωτήσεις Θερμοχημείας

1) Από την εξίσωση: C+Ο2 ? CΟ2, ΔΗ= – 94kcαl, προκύπτει ότι: α) κατά την καύση 1g C εκλύονται 94kcαl, β) κατά την αντίδραση 1mοl C απορροφώνται 94kcαl, γ) κατά την αντίδραση 1mοl C ελευθερώνονται στο περιβάλλον 94kcαl, δ) μάζα C + μάζα Ο2 = μάζα CΟ2 -94kcαl. 2) Η ενθαλπία σχηματισμού του ΗΝΟ3 αναφέρεται …

Συνέχεια του άρθρου ‘Ερωτήσεις Θερμοχημείας’ »

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΗΣ

Οξειδωτική δράση ΚΜnO4 και KCr2O7 Σε διάλυμα ΚΜnΟ4 με όγκο 400ml, το οποίο έχει οξυνισθεί με θειικό οξύ, προστίθενται 30g ΝαΙ οπότε παράγεται Ι2. Το διάλυμα που προκύπτει απαιτεί για πλήρη οξείδωση 200ml διαλύματος Κ2Cr2Ο7 0,1Μ. i) Ποια η μοριακότητα κατ? όγκο του διαλύματος του ΚΜnΟ4 ii) Πόσα γραμμάρια ιωδίου παρήχθησαν σε κάθε αντίδραση; Δίνονται …

Συνέχεια του άρθρου ‘ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΗΣ’ »

ΧΗΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ

Πρόβλημα μετατόπισης χημικής ισορροπίας Σε δοχείο έχει αποκατασταθεί η ισορροπία: Η2 +Ι2 ? 2ΗΙ, σε ορισμένη θερμοκρασία θ°C, ξεκινώντας από ισομοριακές ποσότητες Η2 και J2. Για την παραπάνω ισορροπία δίνεται kc=4 στην παραπάνω θερμοκρασία. Σε μια στιγμή t1 μεταβάλουμε έναν από τους παράγοντες της χημικής ισορροπίας και στο διάγραμμα δίνεται η μεταβολή των συγκεντρώσεων σε …

Συνέχεια του άρθρου ‘ΧΗΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ’ »

ΧΗΜΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗ

Σε δοχείο σταθερού όγκου V=10L περιέχεται η ουσία Α η οποία αντιδρά σύμφωνα με την απλή αντίδραση: Α ?2Β(g) Στο διάγραμμα δίνεται η συγκέντρωση του Β σε συνάρτηση με το χρόνο. Α) Η ταχύτητα της αντίδρασης: α) αυξάνεται με την πάροδο του χρόνου. β) μειώνεται με την πάροδο του χρόνου. γ) Παραμένει σταθερή. Β) Πόση …

Συνέχεια του άρθρου ‘ΧΗΜΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗ’ »