Μελετώντας το επαγωγικό ρεύμα

Στο σχήμα βλέπετε ένα ακίνητο κυκλικό συρμάτινο πλαίσιο, εμβαδού S=0,5m2 και αντίστασης R=0,5Ω, το οποίο βρίσκεται κάθετα στις δυναμικές γραμμές ενός ομογενούς μαγνητικού πεδίου με ένταση Β0=0,2Τ.