Ένα πλαίσιο σε μεταβαλλόμενο μαγνητικό πεδίο

Στο σχήμα βλέπετε ένα ακίνητο αγώγιμο τετράγωνο πλαίσιο ΑΓΔΖ, με πλευρά l=1m και αντίσταση R=0,1Ω, το οποίο βρίσκεται κάθετα στις δυναμικές γραμμές ενός ομογενούς μαγνητικού πεδίου, το οποίο εκτείνεται στο εσωτερικό του, αλλά και στο χώρο στο εξωτερικό του.