Το σωληνοειδές και ο διακόπτης

Στο διπλανό κύκλωμα, με το διακόπτη δ κλειστό το ιδανικό βολτόμετρο δείχνει ένδειξη V1=0,75Ε, όπου Ε η ΗΕΔ της πηγής, ενώ στο σημείο Μ, στο μέσον του σωληνοειδούς, η ένταση του μαγνητικού πεδίου έχει μέτρο Β1.