Ασκήσεις στα Ρευστά

Δίνω παρακάτω ένα αρχείο pdf, με όλες τις ασκήσεις πάνω στα ρευστά κρούσεις, που έχω δημοσιεύσει μετά το 2015, που μπήκαν   στην ύλη. Πρόκειται για 100 ασκήσεις- ερωτήσεις … μέχρι τις φετινές εξετάσεις.