Από την ευθύγραμμη τροχιά στην τεθλασμένη

  Και από εκεί ξανά στο τεταρτοκύκλιο!!! Ο παραπάνω δρόμος «σπάει» σε δύο άλλους ευθύγραμμους που σχηματίζουν ορθή γωνία, με μήκη L1+L2=L=14πr, όπου το τμήμα ΑΒ είναι κατακόρυφο και το ΒΓ οριζόντιο.