Η πτώση ενός τετράγωνου πλαισίου.

Ένα τετράγωνο πλαίσιο πλευράς α=0,5m αντίστασης R=0,2Ω αφήνεται να πέσει από ορισμένο ύψος με το επίπεδό του κατακόρυφο.