Ένα ορθογώνιο ρευματοφόρο πλαίσιο σε μαγνητικό πεδίο

  Τι συμβαίνει όταν ένα ορθογώνιο πλαίσιο με πλευρές α και β, το οποίο διαρρέεται από ρεύμα με ένταση Ι, βρεθεί μέσα σε ένα ομογενές μαγνητικό πεδίο, έντασης Β;