Μαγνητικό πεδίο σωληνοειδούς πηνίου

  Στο κύκλωμα του σχήματος Ε=40V, r=1Ω, ενώ το σωληνοειδές πηνίο έχει μήκος l=0,1π=0,314m αντίσταση 3Ω και αποτελείται από 500 σπείρες. Σε μια στιγμή κλείνουμε το διακόπτη δ. i) Ποιες προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος: α) Οι μαγνητικές γραμμές είναι ομόκεντροι κύκλοι. β) Οι δυναμικές γραμμές, στο εσωτερικό του πηνίου κατευθύνονται από το σημείο …

Συνέχεια του άρθρου ‘Μαγνητικό πεδίο σωληνοειδούς πηνίου’ »