Δύο παράλληλοι αγωγοί. Μια ερώτηση.

  Στα παρακάτω σχήματα, δίνονται δύο ορθογώνια και ισοσκελή τρίγωνα ΑΓΔ, όπου από τις κορυφές Γ και Δ  διέρχονται δυο παράλληλοι ευθύγραμμοι αγωγοί μεγάλου μήκους, κάθετοι στο επίπεδο, οι οποίοι διαρρέονται από ρεύματα με την ίδια ένταση Ι. i) Στο (α) σχήμα, η ένταση του μαγνητικού πεδίου στο σημείο Α: α) Βρίσκεται πάνω στον άξονα …

Συνέχεια του άρθρου ‘Δύο παράλληλοι αγωγοί. Μια ερώτηση.’ »

Η ένταση του Μ.Π. δύο παραλλήλων αγωγών.

  1) Διαθέτουμε δύο ευθύγραμμους παράλληλους αγωγούς, μεγάλου μήκους, στο επίπεδο της σελίδας, οι οποίοι διαρρέονται από ρεύματα Ι1 και Ι2. Στο σχήμα βλέπετε και τρία σημεία Α, Γ και Δ, στο επίπεδο της σελίδας.