Ένα ρεύμα εναλλασσόμενο

Δίνεται το διπλανό κύκλωμα, στο οποίο μια πηγή συνεχούς τάσης V1=10V συνδέεται με εναλλακτήρα με τάση: v2=Vo∙ημωt= 15∙ημωt και το σύστημα τροφοδοτεί αντιστάτη με αντίσταση R=5Ω.