Μια αατ και μερικές γραφικές παραστάσεις.

  Ένα υλικό σημείο εκτελεί αατ, μεταξύ των θέσεων Β και Γ του σχήματος και τη στιγμή t=0, περνά από το σημείο Δ, όπου (ΒΔ)= ¼ (ΒΓ), κινούμενο προς την αρνητική κατεύθυνση (προς τα αριστερά).