Θερμαίνοντας ένα αέριο

Σε κυλινδρικό δοχείο που κλείνεται με έμβολο, περιέχεται ένα ιδανικό αέριο, με θερμοκρασία 33°C. Η βάση του δοχείου έχει εμβαδόν Α=200cm2, ενώ το έμβολο που μπορεί να μετακινείται χωρίς τριβές, βρίσκεται σε ύψος h=40cm από τη βάση, έχοντας βάρος w=40Ν. Να υπολογιστεί η πίεση του αερίου που περιέχεται στο δοχείο. Τοποθετούμε κάτω από το δοχείο …

Συνέχεια του άρθρου ‘Θερμαίνοντας ένα αέριο’ »