Ανάλυση λευκού φωτός.

Ανάλυση λευκού φωτός. . Το λευκό φως περνώντας από ένα πρίσμα αναλύεται και μας δίνει μια έγχρωμα ταινία, το ΦΑΣΜΑ. Στο παρακάτω video, μπορείτε να δείτε ένα αρχείο interactive Physics, ανάλυσης του φωτός. Μπορείτε να εξηγήστε γιατί το λευκό φως αναλύεται; .