Χθες, έδωσα το τελευταίο μου Διαγώνισμα…

Σε οριζόντιο επίπεδο κυλίεται (χωρίς ολίσθηση) ένας βαρύς κύλινδρος μάζας Μ=100kg και ακτίνας R=0,4m με σταθερή ταχύτητα κέντρου μάζας υ0cm=6m/s. Γύρω από τον κύλινδρο έχουμε  τυλίξει ένα αβαρές νήμα και ασκώντας, στο άκρο του Α, τη στιγμή t=0, μια σταθερή οριζόντια δύναμη F, τον ακινητοποιούμε, μετά από λίγο. Το «φρενάρισμα» αυτό διαρκεί χρονικό διάστημα Δt=10s, στη διάρκεια του οποίου ο …

Συνέχεια του άρθρου ‘Χθες, έδωσα το τελευταίο μου Διαγώνισμα…’ »

Άλλο ένα test Επαγωγής 2013.

Στο διπλανό σχήμα οι οριζόντιοι αγωγοί xx΄και yy΄ δεν έχουν αντίσταση, ενώ συνδέονται με αντιστάτη αντίστασης R=3Ω. Ο αγωγός ΑΓ, έχει μάζα 0,5kg, μήκος ℓ=1m και αντίσταση r=1Ω. Ο αγωγός κινείται με σταθερή ταχύτητα υ, με την επίδραση μιας σταθερής οριζόντιας δύναμης F=6Ν, όπως στο σχήμα, κάθετα στις δυναμικές γραμμές ενός κατακόρυφου ομογενούς μαγνητικού πεδίου, έντασης Β=2Τ. i) Να εξηγείστε …

Συνέχεια του άρθρου ‘Άλλο ένα test Επαγωγής 2013.’ »

Ένα τρίωρο επαναληπτικό διαγώνισμα στη Φυσική Γ΄Τάξης

Ένας τροχός ο οποίος στρέφεται με κάποια γωνιακή ταχύτητα, εκτοξεύεται με αρχική ταχύτητα σε μη λείο οριζόντιο επίπεδο. Στο διπλανό σχήμα φαίνεται η ταχύτητα του ανώτερου σημείου Α, τριπλάσια της ταχύτητας του κέντρου μάζας του τροχού, αμέσως μετά την εκτόξευση. Ποιο από τα παρακάτω διαγράμματα περιγράφει σωστά την ταχύτητα του κέντρου μάζας Ο του τροχού, σε συνάρτηση με το …

Συνέχεια του άρθρου ‘Ένα τρίωρο επαναληπτικό διαγώνισμα στη Φυσική Γ΄Τάξης’ »

Διαγώνισμα στα κύματα

Κατά μήκος ενός γραμμικού ελαστικού μέσου που θεωρούμε ότι ταυτίζεται με τον άξονα x, διαδίδονται δύο όμοια κύματα πλάτους Α=0,1m, τα οποία διαδίδονται αντίθετα με συχνότητα 1Ηz. Τη στιγμή t=0 το πρώτο κύμα φτάνει στο σημείο Ο, στη θέση x=0, ενώ το δεύτερο απέχει κατά 2m από το Ο, όπως στο σχήμα. i) Να γράψετε τις εξισώσεις των δύο …

Συνέχεια του άρθρου ‘Διαγώνισμα στα κύματα’ »

Μια άσκηση – ένα test. Θερμικές μηχανές.

Το αέριο μιας θερμικής μηχανής διαγράφει τον κύκλο του διπλανού σχήματος, όπου η ΓΑ είναι αδιαβατική. Δίνεται για την κατάσταση Α pΑ=8∙105Ν/m2 VΑ=4L, ενώ WΑΒ=9.600J. Όλες οι μεταβολές θεωρούνται αντιστρεπτές ενώ για το αέριο γ=3/2. i)   Να βρείτε τον όγκο στην κατάσταση Β. ii)  Να υπολογίσετε την θερμότητα που απορροφά το αέριο στην μεταβολή ΑΒ. iii) Να βρείτε την …

Συνέχεια του άρθρου ‘Μια άσκηση – ένα test. Θερμικές μηχανές.’ »

Μεταβολές αερίων. Ένα ακόμη test 2012-13

Ένα αέριο βρίσκεται σε  δοχείο, σε κατάσταση Α με όγκο 8L και πίεση 1·105Ν/m2. Από την κατάσταση αυτή μπορεί να έρθει αντιστρεπτά σε όγκο 1L, με τρεις τρόπους: Α) μεταβολή ΑΒ ισοβαρώς,   Β) ΑΓ ισόθερμα         Γ) ΑΔ αδιαβατικά. i) Να παραστήσετε στο ίδιο διάγραμμα p-V τις τρεις παραπάνω μεταβολές. ii) Πότε απαιτείται να προσφέρουμε περισσότερη ενέργεια μέσω έργου κατά την …

Συνέχεια του άρθρου ‘Μεταβολές αερίων. Ένα ακόμη test 2012-13’ »

Ωριαίο διαγώνισμα στις Ταλαντώσεις. 2012-13.

Ένα σώμα ηρεμεί στο κάτω άκρο ενός κατακόρυφου ελατηρίου. Εκτρέπουμε το σώμα κατακόρυφα προς τα πάνω κατά Α και το αφήνουμε να κινηθεί. Στο διπλανό σχήμα δίνεται η γραφική παράσταση της απομάκρυνσης από την αρχική θέση ισορροπίας για το παραπάνω σώμα, σε συνάρτηση με το χρόνο. Α) Ποιες προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασμένες: i)   Η στιγμή t1 υπολογίζεται από την …

Συνέχεια του άρθρου ‘Ωριαίο διαγώνισμα στις Ταλαντώσεις. 2012-13.’ »

Αέρια. Το διαγώνισμα της Τεχνολογικής. 2012-13.

Μια ποσότητα Ηe βρίσκεται σε δοχείο, που κλείνεται με έμβολο βάρους w=200Ν και εμβαδού Α=100cm2, το οποίο απέχει κατά h=50cm από τον πυθμένα, όπως στο σχήμα. Η θερμοκρασία του αερίου είναι  27°C, ενώ η ατμοσφαιρική πίεση είναι ίση με pατ=105Ν/m2. i)  Να υπολογίσετε την πίεση του αερίου. ii)  Πόσα μόρια Ηλίου βρίσκονται στο δοχείο; iii) Να βρεθεί η μέση κινητική ενέργεια …

Συνέχεια του άρθρου ‘Αέρια. Το διαγώνισμα της Τεχνολογικής. 2012-13.’ »

Ένα τεστ στις μηχανικές ταλαντώσεις. 2012-13

Τα σώματα Σ1 και Σ2 με μάζες m1=4kg και m2=2kg, ηρεμούν όπως στο σχήμα, στα άκρα δύο κατακόρυφων ελατηρίων με σταθερές k1=k2=100Ν/m, απέχοντας κατακόρυφη απόσταση d. Εκτρέπουμε το Σ1 κατακόρυφα προς τα πάνω κατά y1=0,4m και κάποια στιγμή που θεωρούμε t=0, το αφήνουμε να κινηθεί. i) Να αποδειχτεί ότι το σώμα Σ1 θα πραγματοποιήσει ΑΑΤ. ii) Να υπολογιστούν η περίοδος και …

Συνέχεια του άρθρου ‘Ένα τεστ στις μηχανικές ταλαντώσεις. 2012-13’ »

Επαναληπτικό διαγώνισμα στα αέρια.2012-13.

Σε δοχείο που κλείνεται με έμβολο περιέχεται μια ορισμένη ποσότητα ιδανικού αερίου ασκώντας πίεση 2atm και κατέχοντας όγκο 10L, σε θερμοκρασία Τ1 (κατάσταση Α). Θερμαίνουμε το αέριο με σταθερή πίεση, μέχρι να διπλασιαστεί ο όγκος του αερίου (κατάσταση Β) και στη συνέχεια ισόχωρα μέχρι να αποκτήσει πίεση 4atm (κατάσταση Γ). Τέλος το αέριο ισόθερμα, έρχεται σε κατάσταση Δ με …

Συνέχεια του άρθρου ‘Επαναληπτικό διαγώνισμα στα αέρια.2012-13.’ »

Ένα ωριαίο διαγώνισμα στο στερεό. 11-12.

ΘΕΜΑ Α΄.Σημειώστε δίπλα σε κάθε μια από τις παρακάτω ερωτήσεις Σ ή Λ ανάλογα αν η πρόταση είναι σωστή ή λανθασμένη. 1)Ένα υλικό σημείο ανήκει σε στερεό που περιστρέφεται γύρω από σταθερό  άξονα  περιστροφής με σταθερή γωνιακή ταχύτητα α) δεν επιταχύνεται β) δεν έχει σταθερή κεντρομόλο επιτάχυνση γ)  έχει γωνιακή επιτάχυνση 2) Η ροπή αδράνειας …

Συνέχεια του άρθρου ‘Ένα ωριαίο διαγώνισμα στο στερεό. 11-12.’ »

Ένα ωριαίο διαγώνισμα στα Κύματα.

Μια ακτίνα μονοχρωματικού φωτός προσπίπτει, από τον αέρα, υπό γωνία φ, όπου ημφ=0,8 σε πλάκα στο σημείο Α και εισέρχεται σε αυτήν, όπως στο σχήμα, όπου ημθ=0,6. i)  Η ταχύτητα της ακτίνας στην πλάκα είναι ίση με: α)  0,6c,   β) 0,75c γ)  0,8c όπου c η ταχύτητα του φωτός στο κενό ii) Στο σημείο Β …

Συνέχεια του άρθρου ‘Ένα ωριαίο διαγώνισμα στα Κύματα.’ »