Αρχή Le Chatelier

Σε κλειστό δοχείο έχει αποκατασταθεί η ισορροπία: Α + Β ? Γ (όλα αέρια). Η πίεση στο δοχείο είναι 20 αtm. Διατηρώντας σταθερή την θερμοκρασία, διπλασιάζουμε τον όγκο του δοχείου. Όταν αποκατασταθεί νέα χημική ισορροπία, η πίεση στο δοχείο θα είναι: α.10αtm. β. 40 αtm. γ. 16αtm. δ. 8αtm. Επιλέξτε την σωστή απάντηση και αιτιολογήστε …

Συνέχεια του άρθρου ‘Αρχή Le Chatelier’ »

Αρχή Le Chatelier. Αύξηση της θερμοκρασίας.

Σε δοχείο σταθερού όγκου βρίσκονται σε ισορροπία: Χ.Ι. Α(g) + 2mοl/L 2Β(g) ? 1mοl/L 2Γ(g) 3mοl/L ΔΗ= -100kJ οπότε η ολική πίεση είναι 10atm. Αν αυξήσουμε τη θερμοκρασία, τότε όταν αποκατασταθεί νέα ισορροπία: i) Η συγκέντρωση του Α μπορεί να είναι: α) 2Μ β) 2,2Μ γ) 1,8Μ ii) Η τελική πίεση μπορεί να είναι: α) …

Συνέχεια του άρθρου ‘Αρχή Le Chatelier. Αύξηση της θερμοκρασίας.’ »

ΧΗΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ

Πρόβλημα μετατόπισης χημικής ισορροπίας Σε δοχείο έχει αποκατασταθεί η ισορροπία: Η2 +Ι2 ? 2ΗΙ, σε ορισμένη θερμοκρασία θ°C, ξεκινώντας από ισομοριακές ποσότητες Η2 και J2. Για την παραπάνω ισορροπία δίνεται kc=4 στην παραπάνω θερμοκρασία. Σε μια στιγμή t1 μεταβάλουμε έναν από τους παράγοντες της χημικής ισορροπίας και στο διάγραμμα δίνεται η μεταβολή των συγκεντρώσεων σε …

Συνέχεια του άρθρου ‘ΧΗΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ’ »