Μια μονόδρομη και μια αμφίδρομη αντικατάσταση

Σε  δυο δοχεία περιέχονται διαλύματα του 1L, το πρώτο ΗCΙ και το δεύτερο ασθενούς οξέος ΗΑ με σταθερά ΚΗΒ=9∙10-5. Το διάλυμα στο δοχείο (1) έχει pΗ1 =1.

Ισχυρό ή ασθενές το οξύ;

Έστω διάλυμα Υ με όγκο 200ml ενός οξέος ΗΑ με pΗ=x. Το διάλυμα αυτό χρειάζεται 100ml διαλύματος ΝαΟΗ 2Μ για πλήρη εξουδετέρωση. Αν στο διάλυμα Υ ρίξουμε 0,002mοl άλατος του νατρίου ΝαΑ (χωρίς να μεταβληθεί ο όγκος), το pΗ αλλάζει και παίρνει τιμή ίση με 4.     i)  Μπορείτε να εξηγείστε χωρίς να καταφύγετε σε υπολογισμούς, αν το οξύ …

Συνέχεια του άρθρου ‘Ισχυρό ή ασθενές το οξύ;’ »

Με αφορμή ένα ερώτημα εξετάσεων…

Δίνεται ένα διάλυμα άλατος ΝΗ4Α συγκέντρωσης 1Μ. Να βρεθεί το pΗ του διαλύματος και οι τελικές συγκεντρώσεις των ιόντων ΝΗ4+ και Α– στο διάλυμα. Δίνονται: ΚbΝΗ3=10-5 και ΚαΗΑ=10-10, ενώ Κw=10-14. Απάντηση: ή Με αφορμή ένα ερώτημα εξετάσεων… Με αφορμή ένα ερώτημα εξετάσεων…

Και το pΗ ρυθμίζεται…

Έστω δύο διαλύματα Χ και Υ. Το διάλυμα Χ περιέχει το ασθενές οξύ ΗΑ, σταθεράς Κα1=10-4 με συγκέντρωση C1= 1Μ. Το Υ περιέχει το οξύ ΗΒ σταθεράς Κα2=10-4 και συγκέντρωσης C2=1Μ και το αλάτι με νάτριο ΝαΒ συγκέντρωσης C3=1Μ. i) Να βρεθεί το pΗ των διαλυμάτων Χ και Υ και ο βαθμός ιοντισμού κάθε οξέος στο διάλυμα που περιέχεται ii) Κατασκευάζουμε …

Συνέχεια του άρθρου ‘Και το pΗ ρυθμίζεται…’ »

Μεταβολές του pΗ μετά από εξουδετέρωση.

Διαθέτουμε ορισμένο όγκο διαλύματος ασθενούς οξέος με pΗ=3. Στο διάλυμα αυτό προσθέτουμε x mοℓ ισχυρού οξέος (π.χ. ΗCΙ), με αποτέλεσμα να προκύψει διάλυμα (Δ) με pΗ=1. i) Αν στο διάλυμα (Δ) προσθέσουμε μια ακόμη μικρή ποσότητα ΗCΙ, τότε το pΗ μπορεί να πάρει την τιμή:  α) 0,8,            β) 1,             γ) 1,5 ii) Αν στο διάλυμα (Δ) προσθέσουμε μια …

Συνέχεια του άρθρου ‘Μεταβολές του pΗ μετά από εξουδετέρωση.’ »

Εύρεση pΗ διαλύματος άλατος.

Έστω ένα αλάτι ΝΗ4Α συγκέντρωσης C=1M με  ΚαΗΑ= 2∙10–7 και ΚbΝΗ3=2∙10–5. Το αλάτι διίσταται: ΝΗ4Α →ΝΗ4+ + Α– (1) C                    C              C Τα ιόντα αντιδρούν με το νερό (υδρολύονται λέγαμε παλιά…) ΝΗ4+ + Η2Ο ↔ ΝΗ3 + Η3Ο+ (2) C-x                                    x                x-b= z A– + H2O        ↔  HA  + OH– (3) C-y                                  …

Συνέχεια του άρθρου ‘Εύρεση pΗ διαλύματος άλατος.’ »

Κριτήριο αξιολόγησης στην Ανόργανη Χημεία

Από τον συνάδελφο και…. παλιό συνεργάτη της στήλης Νίκο Καχριμάνη, έλαβα ένα κριτήριο αξιολόγησης πάνω στα δύο πρώτα κεφάλαια της Χημείας. Αφού τον ευχαριστήσω για την προσφορά του αυτή, το δίνω για μελέτη.  Δείτε και σύντεμες απαντήσεις από ΕΔΩ. 

Διαγώνισμα Ιοντικής ισορροπίας

Από τον συνάδελφο και…. παλιό συνεργάτη της στήλης Νίκο Καχριμάνη, άλλο ένα διαγώνισμα στην Ιοντική ισορροπία. Να τον ευχαριστήσω και από την θέση αυτή. —————————— Εξηγήστε αν οι παρακάτω προτάσεις είναι σωστές ή λανθασμένες;   Ένα ουδέτερο διάλυμα στους 60°C  θα έχει pH<7.> Ένα διάλυμα HClO4 θα έχει μεγαλύτερο pH από ένα διάλυμα HClO ίδιας συγκέντρωσης. Ένα διάλυμα ΗΝΟ3 0,2Μ …

Συνέχεια του άρθρου ‘Διαγώνισμα Ιοντικής ισορροπίας’ »

Ογκομέτρηση.

Συνέχεια της προηγούμενης ανάρτησης από τις εξετάσεις του Ευρωπαϊκού Απολυτηρίου… Σε θερμοκρασία 25,0 °C, παρασκευάζουμε τα παρακάτω έξι υδατικά διαλύματα, τα οποία σημειώνονται με τα γράμματα A έως F: A) HCl(aq) B) NH3(aq) C) ισομοριακό μίγμα NH3(aq) και NH4Cl(aq) D) NaOH(aq) E) ισομοριακό μίγμα HCOOH(aq) και HCOONa(aq) F) HCOOH(aq). Η συγκέντρωση όλων των αντιδραστηρίων στο αντίστοιχο διάλυμα  είναι ίδια. …

Συνέχεια του άρθρου ‘Ογκομέτρηση.’ »

Ευρωπαϊκό Απολυτήριο. Θέμα εξέτασης.

Σε θερμοκρασία 25,0 °C, παρασκευάζουμε τα παρακάτω έξι υδατικά διαλύματα, τα οποία σημειώνονται με τα γράμματα A έως F: A) HCl(aq) B) NH3(aq) C) ισομοριακό μίγμα NH3(aq) και NH4Cl(aq) D) NaOH(aq) E) ισομοριακό μίγμα HCOOH(aq) και HCOONa(aq) F) HCOOH(aq). Η συγκέντρωση όλων των αντιδραστηρίων στο αντίστοιχο διάλυμα  είναι ίδια.   Χωρίς να κάνετε υπολογισμούς, να κατατάξετε αυτά τα …

Συνέχεια του άρθρου ‘Ευρωπαϊκό Απολυτήριο. Θέμα εξέτασης.’ »