Μια μονόδρομη και μια αμφίδρομη αντικατάσταση

Σε  δυο δοχεία περιέχονται διαλύματα του 1L, το πρώτο ΗCΙ και το δεύτερο ασθενούς οξέος ΗΑ με σταθερά ΚΗΒ=9∙10-5. Το διάλυμα στο δοχείο (1) έχει pΗ1 =1.

Ισχυρό ή ασθενές το οξύ;

Έστω διάλυμα Υ με όγκο 200ml ενός οξέος ΗΑ με pΗ=x. Το διάλυμα αυτό χρειάζεται 100ml διαλύματος ΝαΟΗ 2Μ για πλήρη εξουδετέρωση. Αν στο διάλυμα Υ ρίξουμε 0,002mοl άλατος του νατρίου ΝαΑ (χωρίς να μεταβληθεί ο όγκος), το pΗ αλλάζει και παίρνει τιμή ίση με 4.     i)  Μπορείτε να εξηγείστε χωρίς να καταφύγετε σε υπολογισμούς, αν το οξύ …

Συνέχεια του άρθρου ‘Ισχυρό ή ασθενές το οξύ;’ »

Θέματα Πανελλαδικών εξετάσεων Χημεία Θετικής. 2015

Δείτε όλα τα θέματα από εδώ: Χημεία κατεύθυνσης Ενιαίο Λύκειο Χημεία κατεύθυνσης Εσπερινό Λύκειο Ενδεικτικές απαντήσεις από τον Τάσο Μπόκαρη εδώ. Οι απαντήσεις απ’ο τον Κώστα Χαρκοπλιά  εδώ.

Με αφορμή ένα ερώτημα εξετάσεων…

Δίνεται ένα διάλυμα άλατος ΝΗ4Α συγκέντρωσης 1Μ. Να βρεθεί το pΗ του διαλύματος και οι τελικές συγκεντρώσεις των ιόντων ΝΗ4+ και Α– στο διάλυμα. Δίνονται: ΚbΝΗ3=10-5 και ΚαΗΑ=10-10, ενώ Κw=10-14. Απάντηση: ή Με αφορμή ένα ερώτημα εξετάσεων… Με αφορμή ένα ερώτημα εξετάσεων…

Και το pΗ ρυθμίζεται…

Έστω δύο διαλύματα Χ και Υ. Το διάλυμα Χ περιέχει το ασθενές οξύ ΗΑ, σταθεράς Κα1=10-4 με συγκέντρωση C1= 1Μ. Το Υ περιέχει το οξύ ΗΒ σταθεράς Κα2=10-4 και συγκέντρωσης C2=1Μ και το αλάτι με νάτριο ΝαΒ συγκέντρωσης C3=1Μ. i) Να βρεθεί το pΗ των διαλυμάτων Χ και Υ και ο βαθμός ιοντισμού κάθε οξέος στο διάλυμα που περιέχεται ii) Κατασκευάζουμε …

Συνέχεια του άρθρου ‘Και το pΗ ρυθμίζεται…’ »

Εύρεση συντακτικών τύπων από κάποιες ιδιότητες.

Να βρεθούν οι συντακτικοί τύποι των Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ με βάση τις παρακάτω πληροφορίες:   Να δικαιολογήστε τις απαντήσεις σας δίνοντας και τις απαραίτητες χημικές εξισώσεις. Απάντηση: ή Εύρεση συντακτικών τύπων από κάποιες ιδιότητες.   Εύρεση συντακτικών τύπων από κάποιες ιδιότητες.

Μεταβολές του pΗ μετά από εξουδετέρωση.

Διαθέτουμε ορισμένο όγκο διαλύματος ασθενούς οξέος με pΗ=3. Στο διάλυμα αυτό προσθέτουμε x mοℓ ισχυρού οξέος (π.χ. ΗCΙ), με αποτέλεσμα να προκύψει διάλυμα (Δ) με pΗ=1. i) Αν στο διάλυμα (Δ) προσθέσουμε μια ακόμη μικρή ποσότητα ΗCΙ, τότε το pΗ μπορεί να πάρει την τιμή:  α) 0,8,            β) 1,             γ) 1,5 ii) Αν στο διάλυμα (Δ) προσθέσουμε μια …

Συνέχεια του άρθρου ‘Μεταβολές του pΗ μετά από εξουδετέρωση.’ »