Η διέγερση και ο ιονισμός ενός ατόμου.

Στο σχήμα  φαίνονται  οι   3 πρώτες ενεργειακές στάθμες, καθώς και η κατάσταση με Ε=0, ενός υποθετικού ατόμου (σε eV), το οποίο έχει ένα ηλεκτρόνιο στη θεμελιώδη κατάσταση. i) Με απορρόφηση ενός φωτονίου το ηλεκτρόνιο έρχεται στη στάθμη  -1eV. Πόση ενέργεια είχε το φωτόνιο που απορροφήθηκε;        ii) Ένα φωτόνιο με ενέργεια 13,5eV προσπίπτει στο άτομο. Εξηγήστε τι μπορεί να συμβεί. …

Συνέχεια του άρθρου ‘Η διέγερση και ο ιονισμός ενός ατόμου.’ »

Έξι ερωτήσεις Β θέματος στο φως.

Στο σχήμα φαίνεται μια μονοχρωματική ακτίνα φωτός, καθώς κινείται από τον αέρα στο νερό, όπου π=75° και δ=60°. Ο πυθμένας του δοχείου είναι επαργυρωμένος, οπότε λειτουργεί σαν καθρέπτης. i)  Αν η ακτίνα ανακλάται στο σημείο Α, να χαράξετε την πορεία της, μέχρι να βγει ξανά στον αέρα (σημείο Γ). ii) Να σημειώστε στο σχήμα τη γωνιακή εκτροπή της ακτίνας …

Συνέχεια του άρθρου ‘Έξι ερωτήσεις Β θέματος στο φως.’ »

Ένα διαγώνισμα στο Φως.

Μια ακτίνα φωτός Α αφού περάσει από ένα πρίσμα δίνει φάσμα που αποτελείται από δύο γραμμές με μήκη κύματος λ1=400nm και λ2=500nm. i)  Η ακτίνα Α έχει προκύψει: α) Από ένα θερμό στερεό σώμα. β) Από ένα αέριο που ακτινοβολεί. γ) Προέκυψε όταν μια ακτίνα λευκού φωτός πέρασε μέσα από ένα στερεό. δ) Προέκυψε όταν …

Συνέχεια του άρθρου ‘Ένα διαγώνισμα στο Φως.’ »

«Ατομικά φαινόμενα» Διαγώνισμα.

Ένα διαγώνισμα από τα παλιά. Από την εποχή εκείνη που διδάσκαμε τη Φυσική Γενικής παιδείας στους μαθητές της Γ΄Λυκείου. Από τη συνάδελφο Ελευθερία Νασίκα πήρα ένα διαγώνισμα πάνω στα ατομικά φαινόμενα. Την ευχαριστώ για την προσφορά της και το αναρτώ για τους ελάχιστους μαθητές που ως οι τελευταίοι των Μοϊκανών, θα δώσουν το μάθημα τον Ιούνιο, σε …

Συνέχεια του άρθρου ‘«Ατομικά φαινόμενα» Διαγώνισμα.’ »