Στοιχεία γραμμικής αρμονικής ταλάντωσης.

    Στο διπλανό σχήμα βλέπετε ένα σώμα μάζας 2kg το οποίο ταλαντώνεται μεταξύ των σημείων ΑΓ ενώ για τις θέσεις του σχήματος δίνεται (ΑΜ)=(ΜΟ) =(ΟΝ)=(ΝΓ)=0,2m. Ο χρόνος για να πάει από το Α στο Γ είναι ίσος με 1s. Αν π2=10, χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις σαν σωστές ή λαθεμένες. i)     Το πλάτος της ταλάντωσης …

Συνέχεια του άρθρου ‘Στοιχεία γραμμικής αρμονικής ταλάντωσης.’ »