Η επαγωγή σε ένα κινούμενο πλαίσιο. Ας ξεκαθαρίσουμε!

Ένα τετράγωνο μεταλλικό πλαίσιο πλευράς ℓ, εισέρχεται σε ένα ομογενές μαγνητικό πεδίο, κάθετα στις δυναμικές γραμμές και σε μια στιγμή που έχει μπει το μισό στο πεδίο, έχει ταχύτητα υ. Στο διπλανό σχήμα βλέπετε την κατάσταση που έχουμε. Να εξετάσετε αν οι παρακάτω προτάσεις είναι σωστές ή λανθασμένες, δικαιολογώντας τις απαντήσεις σας. i) Στην πλευρά ΓΔ του πλαισίου αναπτύσσεται ΗΕΔ επειδή …

Συνέχεια του άρθρου ‘Η επαγωγή σε ένα κινούμενο πλαίσιο. Ας ξεκαθαρίσουμε!’ »

ΗΕΔ από αυτεπαγωγή και Ενέργεια.

Στα κυκλώματα του σχήματος για t=0 κλείνουμε ταυτόχρονα τους διακόπτες. i)  Αμέσως μετά (t=0+) μεγαλύτερη ΗΕΔ από αυτεπαγωγή θα αναπτυχθεί στο κύκλωμα: α)  (Α)          β)  (Β)           γ)  Θα αναπτυχθούν ίσες ΗΕΔ. ii)  Μεγαλύτερη ενέργεια τελικά θα αποθηκευτεί στο πηνίο του κυκλώματος: α)  (Α)          β)  (Β)                     γ)  Θα αποθηκευτεί ίδια ενέργεια. Απάντηση:

O νόμος της επαγωγής και ο κανόνας του Lenz.

Δίνοντας το νόμο της επαγωγής, για την Ηλεκτρεγερτική δύναμη που αναπτύσσεται σε ένα πηνίο λέμε: Η Ηλεκτρεγερτική δύναμη από επαγωγή που αναπτύσσεται σε ένα πηνίο, είναι ανάλογη με το ρυθμό μεταβολής της μαγνητικής ροής ΔΦ/Δt και ανάλογη του αριθμού Ν των σπειρών του πηνίου με αντίστοιχη μαθηματική εξίσωση: Όπου το (-) της εξίσωσης δικαιολογείται από …

Συνέχεια του άρθρου ‘O νόμος της επαγωγής και ο κανόνας του Lenz.’ »

Μαγνητική Ροή. Νόμος Gauss.

Η μαγνητική ροή που διέρχεται από μια επιφάνεια «εκφράζει» το πλήθος των δυναμικών γραμμών που περνάνε από μια επιφάνεια που βρίσκεται μέσα στο πεδίο. Πώς την υπολογίζουμε; Από τι εξαρτάται; Προφανώς από την ένταση του πεδίου, από το εμβαδόν της επιφάνειας, αλλά και από τον προσανατολισμό της επιφάνειας. Πώς καθορίζεται όμως ο προσανατολισμός της επιφάνειας; …

Συνέχεια του άρθρου ‘Μαγνητική Ροή. Νόμος Gauss.’ »

Νόμος της επαγωγής και φορά του ρεύματος.

  Ένα τετράγωνο πλαίσιο ΑΓΔΕ βρίσκεται μέσα σε ομογενές μαγνητικό πεδίο, με το επίπεδό του κάθετο στις δυναμικές γραμμές του. Στο διάγραμμα φαίνεται η μεταβολή της ροής που διέρχεται από το πλαίσιο σε συνάρτηση με το χρόνο. i)   Ποια η φορά της κάθετης στο πλαίσιο; ii)  Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες …

Συνέχεια του άρθρου ‘Νόμος της επαγωγής και φορά του ρεύματος.’ »

Επαγωγική τάση και διαφορά δυναμικού.

Ο αγωγός ΚΛ μήκους L=4m, έχει αντίσταση R=4Ω και κινείται όπως στο σχήμα μέσα σε ομογενές μαγνητικό πεδίο έντασης Β=2Τ με ταχύτητα υ=5m/s. Δίνεται ακόμη (ΔΖ)=2m και R1=3Ω.   i)   Να βρεθεί η ΗΕΔ από επαγωγή που αναπτύσσεται πάνω στον αγωγό ΚΛ. ii)  Να υπολογιστεί η τάση VΚΛ.   Απάντηση:  

Τεστ Επαγωγής Κατεύθυνσης.

1.   Ο αγωγός ΑΓ μάζας 2kg εκτοξεύεται οριζόντια με αρχική ταχύτητα υ0=10m/s, όπως στο σχήμα.   i)  Στον αγωγό αναπτύσσεται …………… από ………… ….η οποία υπολογίζεται από την σχέση …………… ή και από την σχέση……….. ii) Το κύκλωμα διαρρέεται από …………… ηλεκτρικό ρεύμα με φορά από το ….. προς το ……… iii) Να σχεδιάστε την …

Συνέχεια του άρθρου ‘Τεστ Επαγωγής Κατεύθυνσης.’ »

Πτώση μαγνήτη και Επαγωγή.

Δύο όμοιοι μαγνήτες αφήνονται να πέσουν από το ίδιο ύψος από το έδαφος. Ο Α κατά την κίνησή του περνά μέσα από πηνίο και ο διακόπτης είναι κλειστός, ενώ για τον Β ο διακόπτης είναι ανοικτός. i) Αν ο Α μαγνήτης φτάσεις στο έδαφος με ταχύτητα υ1=10 m/s, ο δεύτερος θα φτάσει με ταχύτητα: 1) …

Συνέχεια του άρθρου ‘Πτώση μαγνήτη και Επαγωγή.’ »