Εκτόξευση αγωγού σε μαγνητικό πεδίο.

Ο αγωγός ΑΓ με μάζα 0,2kg και μήκος ℓ=1m, τη στιγμή t=0 εκτοξεύεται με αρχική ταχύτητα υ0=10m/s οριζόντια.  Η κίνηση γίνεται σε επαφή με δυο οριζόντιους παράλληλους αγωγούς οι οποίοι δεν εμφανίζουν αντίσταση, σε χώρο που υπάρχει ένα κατακόρυφο ομογενές μαγνητικό πεδίο έντασης Β=0,4Τ, όπως στο σχήμα, όπου τα άκρα των δύο παραλλήλων αγωγών συνδέονται μέσω αντιστάτη, αντίστασης R=2Ω. i) …

Συνέχεια του άρθρου ‘Εκτόξευση αγωγού σε μαγνητικό πεδίο.’ »

Η επαγωγή κατά την είσοδο πλαισίου σε ΟΜΠ.

Σαν συνέχεια της ανάρτησης «Επαγωγή σε τετράγωνο πλαίσιο», ας δούμε ανάλογα ερωτήματα σε ένα κινούμενο πλαίσιο. Ένα τετράγωνο συρμάτινο πλαίσιο πλευράς 1m και αντίστασης R=0,2Ω, κινείται με το επίπεδό του οριζόντιο και για t=0 εισέρχεται σε ένα κατακόρυφο ομογενές μαγνητικό πεδίο έντασης Β=0,8Τ. Το πλαίσιο κινείται με σταθερή ταχύτητα υ=0,5m/s. Α) Για την χρονική στιγμή που μέσα στο πεδίο έχει εισέλθει το …

Συνέχεια του άρθρου ‘Η επαγωγή κατά την είσοδο πλαισίου σε ΟΜΠ.’ »

Επαγωγή σε τετράγωνο πλαίσιο.

Δίνεται ένα τετράγωνο συρμάτινο πλαίσιο ΑΒΓΔ με πλευρά 1m και αντίσταση R=0,2Ω. Σε μια στιγμή δημιουργούμε ένα μαγνητικό πεδίο με ένταση κάθετη στο πλαίσιο, η τιμή της οποίας μεταβάλλεται όπως στο διπλανό διάγραμμα. Στο σχήμα έχει σχεδιαστεί η κάθετη n στο πλαίσιο, όπως και η ένταση του μαγνητικού πεδίου Β. i) Να υπολογιστεί η μαγνητική ροή που περνά από το πλαίσιο …

Συνέχεια του άρθρου ‘Επαγωγή σε τετράγωνο πλαίσιο.’ »

Ο νόμος της επαγωγής.

Σε οριζόντιο επίπεδο βρίσκεται ένα τετράγωνο αγώγιμο πλαίσιο εμβαδού Α=0,5m2 μέσα σε ένα κατακόρυφο μαγνητικό πεδίο, η ένταση του οποίου μεταβάλλεται όπως στο διπλανό σχήμα. i) Να υπολογιστεί η ροή που περνά από το πλαίσιο τη χρονική στιγμή t1=0,5s καθώς και η ΗΕΔ από επαγωγή που αναπτύσσεται πάνω του τη στιγμή αυτή. ii) Να υπολογιστεί η μέση ΗΕΔ από …

Συνέχεια του άρθρου ‘Ο νόμος της επαγωγής.’ »

Αυτεπαγωγή σε παράλληλη σύνδεση.

Ο διακόπτης στο διπλανό κύκλωμα, όπου R1=R2=R, είναι ανοικτός, ενώ η πηγή έχει ΗΕΔ ίση με Ε με αμελητέα εσωτερική αντίσταση. Σε μια στιγμή κλείνουμε το διακόπτη δ. i)  Αμέσως μετά το κλείσιμο του διακόπτη η ένδειξη του αμπερομέτρου είναι α) Ιο=0,       β) Ιο=Ε/2R,     γ) Ιο=Ε/R ii)  Η ΗΕΔ από αυτεπαγωγή, η …

Συνέχεια του άρθρου ‘Αυτεπαγωγή σε παράλληλη σύνδεση.’ »

Κινούμενος αγωγός σε συνδυασμό με πηγή.

Η διάταξη του σχήματος είναι οριζόντια και βρίσκεται μέσα σε ένα κατακόρυφο ομογενές μαγνητικό πεδίο έντασης Β=1Τ. Δίνονται Ε=4V,r=2Ω, R1=R2=2Ω, οι υπόλοιποι αγωγοί δεν έχουν αντίσταση, ενώ ο αγωγός ΑΓ έχει μήκος ℓ=0,5m. Σε μια στιγμή, με το διακόπτη ανοικτό, ασκούμε μια σταθερή οριζόντια δύναμη F=1,5 Ν στον αγωγό ΑΓ, όπως στο σχήμα, οπότε αρχίζει να κινείται οριζόντια, χωρίς τριβές με …

Συνέχεια του άρθρου ‘Κινούμενος αγωγός σε συνδυασμό με πηγή.’ »

Επαγωγή και ταχύτητα αγωγού.

Ο αγωγός του ΑΓ του σχήματος κινείται οριζόντια, όπως στο σχήμα,  με την επίδραση της οριζόντιας σταθερής δύναμης F, με σταθερή ταχύτητα υ1. Σε μια στιγμή κλείνουμε το διακόπτη  δ. Μετά από αυτό η ταχύτητα του αγωγού ΑΓ: i)  Θα παραμείνει σταθερή και ίση με υ1. ii)  Θα αυξηθεί. iii) Θα μειωθεί. Να δικαιολογήσετε την …

Συνέχεια του άρθρου ‘Επαγωγή και ταχύτητα αγωγού.’ »

Αυτεπαγωγή όταν ο διακόπτης….

Στο παραπάνω κύκλωμα δίνονται R=10Ω, το ιδανικό πηνίο έχει συντελεστή αυτεπαγωγής L=2 Η, ενώ η πηγή έχει ΗΕΔ Ε=40V και μηδενική εσωτερική αντίσταση. Το κύκλωμα διαρρέεται από ρεύμα σταθερής έντασης με το διακόπτη δ ανοικτό. i) Για τη διαφορά δυναμικού  VΑΒ=VΑ-VΒ ισχύει: α)  VΑΒ< 0,     β) VΑΒ= 0,        γ) VΑΒ> 0. ii)  …

Συνέχεια του άρθρου ‘Αυτεπαγωγή όταν ο διακόπτης….’ »

Αυτεπαγωγή σε μη ιδανικό πηνίο.

Για το κύκλωμα του σχήματος δίνονται Ε=40V, r=1Ω, R=3Ω, ενώ το μη ιδανικό πηνίο έχει συντελεστή αυτεπαγωγής L=0,8 Η και αντίσταση R1=4Ω. Σε μια στιγμή t=0 κλείνουμε το διακόπτη δ. Α)  Ποια είναι τελικά η ένταση του ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα; Β)  Σε μια στιγμή t1 η ένταση του ρεύματος έχει τιμή i1=2 Α. …

Συνέχεια του άρθρου ‘Αυτεπαγωγή σε μη ιδανικό πηνίο.’ »

ΗΕΔ από αυτεπαγωγή και τάσεις.

Δίνεται το κύκλωμα του σχήματος όπου Ε=50V, r=2Ω, R=2Ω, R1=7Ω, L=0,6 Η. Σε μια στιγμή t0=0 φέρνουμε το μεταγωγό (διακόπτης δύο θέσεων) στη θέση Κ, οπότε το κύκλωμα αρχίζει να διαρρέεται από ρεύμα η ένταση του οποίου φτάνει σε σταθερή τιμή Ι=10 Α. i)    Πόση είναι η μέγιστη ΗΕΔ από αυτεπαγωγή (κατ’ απόλυτο τιμή) που …

Συνέχεια του άρθρου ‘ΗΕΔ από αυτεπαγωγή και τάσεις.’ »

Αυτεπαγωγή και ενέργειες.

Για το κύκλωμα του σχήματος δίνονται Ε=40V, r=1Ω, R=3Ω, το ιδανικό πηνίο έχει αυτεπαγωγή L=0,8Η ενώ ο διακόπτης δ είναι ανοικτός. Κάποια στιγμή κλείνουμε το διακόπτη και το κύκλωμα αρχίζει να διαρρέεται από ρεύμα. Για τη στιγμή που η ένδειξη του (ιδανικού) αμπερομέτρου είναι ίση με i1=6 Α, να βρεθούν: i)   Οι τάσεις VΑΓ, VΑΒ, …

Συνέχεια του άρθρου ‘Αυτεπαγωγή και ενέργειες.’ »

Αμοιβαία επαγωγή.

Γύρω από μια ράβδο σιδήρου έχουμε τυλίξει δύο πηνία, όπως φαίνονται στο διπλανό σχήμα. i)  Σχεδιάστε την ένταση του μαγνητικού πεδίου στο μέσον του πηνίου Π. ii) Σε μια στιγμή μετακινούμε το δρομέα δ προς τα κάτω, τότε στη διάρκεια της μετατόπισης: α) Η ένταση του ρεύματος που διαρρέει την πηγή Ε αυξάνεται. β) Η …

Συνέχεια του άρθρου ‘Αμοιβαία επαγωγή.’ »