Ένα Β΄ θέμα Αυτεπαγωγής.

Δίνεται το κύκλωμα του παραπάνω σχήματος με το διακόπτη ανοικτό, όπου το πηνίο είναι ιδανικό, η πηγή δεν έχει εσωτερική αντίσταση, ενώ  R1=R2=R. i) Τη στιγμή t0=0 κλείνουμε το διακόπτη δ. Αμέσως μετά: α) Η ένταση του ρεύματος που διαρρέει το ιδανικό πηνίο είναι μηδενική. β) Η ηλεκτρεγερτική δύναμη που εμφανίζεται στο πηνίο έχει τιμή ίση με Ε με …

Συνέχεια του άρθρου ‘Ένα Β΄ θέμα Αυτεπαγωγής.’ »

Το ηλεκτρικό ρεύμα και οι πηγές του. Μέρος 5ο.

5. Πηγές ηλεκτρικού ρεύματος και Φυσική. Με το 5ο και τελευταίο αυτό μέρος, ολοκληρώνεται  η εργασία «Το ηλεκτρικό ρεύμα και οι πηγές του». Μπορείτε να το διαβάσετε σε  pdf. 

Άλλη μια πτώση αγωγού και ενεργειακές μετατροπές.

Ο αγωγός ΑΓ του σχήματος έχει μάζα 0,2kg, μήκος ℓ=1m, χωρίς να εμφανίζει αντίσταση και σε μια στιγμή αφήνεται να κινηθεί σε επαφή με δύο κατακόρυφους στύλους, μέσα σε ένα οριζόντιο ομογενές μαγνητικό πεδίο έντασης Β=0,5Τ, όπως στο σχήμα. Τα πάνω άκρα των δύο στύλων συνδέονται μέσω αντίστασης R=1Ω και ενός αδιαφανούς κιβωτίου Κ (αγνώστου περιεχομένου). Μετά από λίγο, τη …

Συνέχεια του άρθρου ‘Άλλη μια πτώση αγωγού και ενεργειακές μετατροπές.’ »

Πτώση αγωγού και ενεργειακές μεταβολές.

Ο αγωγός ΑΓ του σχήματος έχει μάζα 0,1kg, μήκος ℓ=1m και σε μια στιγμή αφήνεται να κινηθεί σε επαφή με δύο κατακόρυφους στύλους, μέσα σε ένα οριζόντιο ομογενές μαγνητικό πεδίο έντασης Β=0,5Τ, όπως στο σχήμα. Τα πάνω άκρα των  δύο στύλων συνδέονται μέσω αντίστασης R=1Ω και ενός αδιαφανούς κιβωτίου Κ (αγνώστου περιεχομένου). Μετά από λίγο, τη στιγμή t1, …

Συνέχεια του άρθρου ‘Πτώση αγωγού και ενεργειακές μεταβολές.’ »

Επαγωγή και αυτεπαγωγή.

Στο σχήμα δίνονται δύο οριζόντιοι αγωγοί xx΄ και yy΄χωρίς αντίσταση στα άκρα των οποίων συνδέεται ένα πηνίο με αντίσταση R=2Ω και συντελεστή αυτεπαγωγής L=1 Η. Ένας τρίτος αγωγός ΚΛ, χωρίς αντίσταση, με μάζα m=0,5kg και μήκος ℓ=1m κινείται σε επαφή με τους παραπάνω αγωγούς, κάθετα στις δυναμικές γραμμές ενός ομογενούς μαγνητικού πεδίου έντασης Β=0,5Τ. Σε μια στιγμή, έστω t=0, …

Συνέχεια του άρθρου ‘Επαγωγή και αυτεπαγωγή.’ »

Δυο διακόπτες και αυτεπαγωγή.

Στο παραπάνω σχήμα ο διακόπτης δ2 είναι κλειστός και ο δ1 ανοικτός. Σε μια στιγμή κλείνουμε και το διακόπτη δ1. i)  Ποιες προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασμένες: α) Η τάση στα άκρα κάθε αντιστάτη αποκτά αμέσως σταθερή τιμή ίση με Ε (ΗΕΔ πηγής). β) Στο πηνίο αναπτύσσεται ΗΕΔ λόγω αυτεπαγωγής, με θετικό πόλο το άκρο Α. γ) …

Συνέχεια του άρθρου ‘Δυο διακόπτες και αυτεπαγωγή.’ »

Αυτεπαγωγή κατά το κλείσιμο και άνοιγμα διακόπτη.

Για το παραπάνω κύκλωμα δίνονται Ε=40V (r=0), R1=4Ω, R2=8Ω, το ιδανικό πηνίο έχει συντελεστή αυτεπαγωγής L=0,4Η, ενώ ο διακόπτης δ είναι ανοικτός. Σε μια στιγμή t0=0 κλείνουμε το διακόπτη δ. Αμέσως μετά το κλείσιμο του διακόπτη να βρεθούν: i)  Η ένδειξη του ιδανικού αμπερομέτρου και η τάση στα άκρα του πηνίου VΒΓ. ii) Η ΗΕΔ από αυτεπαγωγή στο πηνίο και …

Συνέχεια του άρθρου ‘Αυτεπαγωγή κατά το κλείσιμο και άνοιγμα διακόπτη.’ »

Άλλο ένα test Επαγωγής 2013.

Στο διπλανό σχήμα οι οριζόντιοι αγωγοί xx΄και yy΄ δεν έχουν αντίσταση, ενώ συνδέονται με αντιστάτη αντίστασης R=3Ω. Ο αγωγός ΑΓ, έχει μάζα 0,5kg, μήκος ℓ=1m και αντίσταση r=1Ω. Ο αγωγός κινείται με σταθερή ταχύτητα υ, με την επίδραση μιας σταθερής οριζόντιας δύναμης F=6Ν, όπως στο σχήμα, κάθετα στις δυναμικές γραμμές ενός κατακόρυφου ομογενούς μαγνητικού πεδίου, έντασης Β=2Τ. i) Να εξηγείστε …

Συνέχεια του άρθρου ‘Άλλο ένα test Επαγωγής 2013.’ »

Ένα test Επαγωγής 2013

Ο αγωγός ΑΓ μήκους 1m και μάζας 0,4kg κινείται κατακόρυφα προς τα κάτω, με την επίδραση κατακόρυφης δύναμης F=1Ν, όπως στο σχήμα, με σταθερή ταχύτητα υ. Δίνονται  R=2Ω,  Β=2Τ  και g=10m/s2. i)  Να σημειώστε στο σχήμα την ένταση του ρεύματος που διαρρέει τον αγωγό καθώς και τη δύναμη που δέχεται από το πεδίο, δικαιολογώντας πλήρως την απάντησή …

Συνέχεια του άρθρου ‘Ένα test Επαγωγής 2013’ »

Το πρότυπο μιας γεννήτριας και ενός κινητήρα.

Ο αγωγός ΑΓ έχει μάζα 0,4kg, μήκος ℓ=1m και σε μια στιγμή αφήνεται να κινηθεί, σε επαφή με δύο κατακόρυφους αγωγούς, τα πάνω άκρα των οποίων συνδέεται ηλεκτρική πηγή ΗΕΔ Ε=6V και εσωτερικής αντίστασης r=2Ω. Ο αγωγός και οι κατακόρυφοι στύλοι δεν έχουν αντίσταση, ενώ στο χώρο υπάρχει ένα οριζόντιο ομογενές μαγνητικό πεδίο έντασης Β=2Τ. i)  Να εξετάσετε αν ο …

Συνέχεια του άρθρου ‘Το πρότυπο μιας γεννήτριας και ενός κινητήρα.’ »

Επαγωγή και μετατροπή ενέργειας.

Ένας αγωγός ΑΓ, μήκους ℓ, εκτοξεύεται οριζόντια με αρχική ταχύτητα υ0, σε επαφή με δυο οριζόντιους αγωγούς, στα άκρα των οποίων έχει συνδεθεί μια πηγή ΗΕΔ Ε, ενώ το όλο σύστημα βρίσκεται μέσα σε ένα κατακόρυφο μαγνητικό πεδίο έντασης Β, όπως στο σχήμα. Αν υ0=2Ε/Βℓ, τότε: i) Ο αγωγός ΑΓ, μετά την εκτόξευσή του θα: α) επιβραδυνθεί β) επιταχυνθεί γ) θα κινηθεί με …

Συνέχεια του άρθρου ‘Επαγωγή και μετατροπή ενέργειας.’ »

Πώς μεταβάλλεται η ταχύτητα ενός αγωγού;

i)   Να αντιστοιχίσετε τις κινήσεις της αριστερής στήλης του παρακάτω πίνακα με τις αντίστοιχες γραφικές παραστάσεις της ταχύτητας του αγωγού, της δεξιάς στήλης, δίνοντας και σύντομες επεξηγήσεις. Κίνηση Διάγραμμα (1) (α) (2) (β) (3) (γ) (4) (δ) (5) (ε) (στ) ii) Σε μια από τις παραπάνω περιπτώσεις ο ρυθμός μεταβολής της δυναμικής ενέργειας του αγωγού είναι σταθερός και ίσος …

Συνέχεια του άρθρου ‘Πώς μεταβάλλεται η ταχύτητα ενός αγωγού;’ »