Κίνηση σωματιδίων σε Ο.Μ.Π.

Ένα φορτισμένο σωματίδιο Α μάζας m και φορτίου –q (q>0) εισέρχεται με ταχύτητα υ όπως στο σχήμα, σε ομογενές μαγνητικό πεδίο, κάθετα στις δυναμικές του γραμμές. Το μαγνητικό πεδίο καταλαμβάνει μια περιοχή, η τομή της οποίας στο επίπεδο της τροχιάς του σωματιδίου, είναι τετράγωνο ΑΒΓΔ και το σημείο εισόδου Μ, είναι το μέσον της ΑΔ. Το σωματίδιο εξέρχεται από …

Συνέχεια του άρθρου ‘Κίνηση σωματιδίων σε Ο.Μ.Π.’ »

Μετά το ηλεκτρικό πεδίο συνεχίζει σε μαγνητικό!

Στο σχήμα, αφήνεται ένα φορτισμένο σωματίδιο στη θέση Κ, πολύ κοντά στην αριστερή επίπεδη πλάκα, το οποίο επιταχύνεται και φτάνοντας στην δεξιά πλάκα, συναντά μια μικρή οπή, από όπου συνεχίζει την κίνησή του και εισέρχεται σε ένα ομογενές μαγνητικό πεδίο με δυναμικές γραμμές κάθετες στο επίπεδο της σελίδας, η τομή του οποίου ΑΒΓΔ είναι τετράγωνο πλευράς α. Η είσοδος πραγματοποιείται …

Συνέχεια του άρθρου ‘Μετά το ηλεκτρικό πεδίο συνεχίζει σε μαγνητικό!’ »

Για να συνδέουμε τα … ασύνδετα!

Ένα ηλεκτρόνιο κινείται με ταχύτητα υ1 κάθετη στον άξονα του σωληνοειδούς του σχήματος. i) Το ηλεκτρόνιο θα εκτραπεί: α) προς το άκρο Α του σωληνοειδούς. β) προς το άκρο Γ του σωληνοειδούς. γ) προς το έξω μέρος της σελίδας (προς τον αναγνώστη). δ) προς το πίσω μέρος της σελίδας. ii) Μόλις απομακρυνθεί από το σωληνοειδές θα έχει ταχύτητα μέτρου …

Συνέχεια του άρθρου ‘Για να συνδέουμε τα … ασύνδετα!’ »

Ένα σωματίδιο εισέρχεται σε ΟΜΠ.

Ένα φορτισμένο σωματίδιο εισέρχεται με ταχύτητα υ σε μια περιοχή που υπάρχει ομογενές μαγνητικό πεδίο έντασης Β, κάθετο στο επίπεδο της σελίδας, κάθετα στις δυναμικές γραμμές. Η τομή του μαγνητικού πεδίου είναι τετράγωνο πλευράς α και το σωματίδιο εισέρχεται στο πεδίο από το μέσον της πλευράς ΑΔ και εξέρχεται από την πλευρά ΓΔ, με ταχύτητα κάθετη στην ΓΔ, όπως στο …

Συνέχεια του άρθρου ‘Ένα σωματίδιο εισέρχεται σε ΟΜΠ.’ »

Δύο σωματίδια σε ΟΜΠ.

Ένα φορτισμένο σωματίδιο μάζας m=10-12kg  και φορτίου q= 0,01μC εισέρχεται με ταχύτητα υ=200m/s σε μια περιοχή που υπάρχει ομογενές μαγνητικό πεδίο έντασης Β, κάθετο στο επίπεδο της σελίδας, κάθετα στις δυναμικές γραμμές. Η τομή του μαγνητικού πεδίου είναι τετράγωνο πλευράς α=20cm και το σωματίδιο εισέρχεται στο πεδίο από το μέσον της πλευράς ΑΔ και εξέρχεται από την πλευρά ΓΔ, …

Συνέχεια του άρθρου ‘Δύο σωματίδια σε ΟΜΠ.’ »

Κίνηση φορτισμένου σωματιδίου σε Μαγνητικό και Ηλεκτρικό πεδίο.

Η τομή ενός ομογενούς μαγνητικού πεδίου έντασης Β=2Τ είναι τετράγωνο ΑΓΔΕ πλευράς α=0,2m. Από την κορυφή Α εισέρχεται με ταχύτητα υ0 στο πεδίο ένα φορτισμένο σωματίδιο μάζας m=10-13kg και φορτίου q1 και εξέρχεται από το μέσον Μ της ΑΓ με ταχύτητα αντίθετης κατεύθυνσης και μέτρου υ1=105m/s, όπως στο σχήμα. Το σωματίδιο κατευθύνεται προς ένα άλλο …

Συνέχεια του άρθρου ‘Κίνηση φορτισμένου σωματιδίου σε Μαγνητικό και Ηλεκτρικό πεδίο.’ »

Μαγνητικό πεδίο. Ένα test.

Ένα φορτισμένο σωματίδιο μάζας m και φορτίου  0,01μC εισέρχεται με ταχύτητα υ=200m/s σε μια περιοχή που υπάρχει ομογενές μαγνητικό πεδίο έντασης Β=0,2Τ, κάθετα στις δυναμικές γραμμές. Η τομή του μαγνητικού πεδίου είναι τετράγωνο πλευράς α=20cm και το σωματίδιο εισέρχεται στο πεδίο από το μέσον της πλευράς ΑΔ και εξέρχεται από την πλευρά ΓΔ, με ταχύτητα …

Συνέχεια του άρθρου ‘Μαγνητικό πεδίο. Ένα test.’ »

Κίνηση σε Ομογενές μαγνητικό πεδίο. Φύλλο εργασίας

Στα ερωτήματα που έχουμε κίνηση δύο ηλεκτρικών φορτίων η ηλεκτρική δύναμη μεταξύ τους θεωρείται αμελητέα. 1.  Να σχεδιάστε στα παρακάτω σχήματα τη  δύναμη που δέχεται το φορτισμένο σωματίδιο από το μαγνητικό πεδίο. Δείτε όλο το φύλλο εργασίας από εδώ.

Κίνηση φορτισμένου σωματιδίου σε ΟΗΠ και ΟΜΠ.

Έστω ένα θετικά φορτισμένο σωματίδιο το οποίο εκτοξεύεται με ταχύτητα υ, κάθετα στις δυναμικές γραμμές ενός ομογενούς μαγνητικού πεδίου, ενώ ταυτόχρονα στο χώρο υπάρχει και ένα ομογενές ηλεκτρικό πεδίο με ένταση Ε κάθετη και στην ένταση Β του ΟΜΠ αλλά και στην ταχύτητα υ, όπως στο σχήμα. Αν δεν υπήρχε το ηλεκτρικό πεδίο, το σωματίσδιο …

Συνέχεια του άρθρου ‘Κίνηση φορτισμένου σωματιδίου σε ΟΗΠ και ΟΜΠ.’ »

Κίνηση φορτισμένου σωματιδίου σε ομογενές Ηλεκτρικό και Μαγνητικό πεδίο.

Από τον συνάδελφο Σωτήρη Καπερώνη έλαβα μια άσκηση πάνω σε κίνηση ενός φορτισμένου σωματιδίου σε Ηλεκτρικό και Μαγνητικό πεδίο. Θα ήθελα να τον ευχαριστήσω για την προσφορά του αυτή. Δείτε την άσκηση: Απάντηση: 

Κίνηση σε ομογενή μαγνητικά πεδία

Στο σχήμα δίνονται δύο ομογενή μαγνητικά με εντάσεις μέτρων Β2=2Β1. Ένα φορτισμένο σωματίδιο μπαίνει στο πρώτο από το μέσον Ο της πλευράς ΑΓ με ταχύτητα υ0 και αφού διαγράψει τεταρτοκύκλιο, σε χρόνο 0,1ms εισέρχεται από το σημείο Μ, όπου (ΓΜ)= 1/3 (ΓΔ) στο δεύτερο πεδίο με ταχύτητα υ.    Ποιο το πρόσημο του φορτίου; Να …

Συνέχεια του άρθρου ‘Κίνηση σε ομογενή μαγνητικά πεδία’ »

Κίνηση φορτισμένου σωματιδίου κάθετα στις δυναμικές γραμμές Ο.Μ.Π.

  Στο σχήμα βλέπετε την τομή ενός ομογενούς μαγνητικού πεδίου, σχήματος τετραγώνου ΑΒΓΔ. Ένα θετικά φορτισμένο σωματίδιο εισέρχεται με ταχύτητα υ στην κορυφή Α και εξέρχεται από το πεδίο από την κορυφή Δ, όπως στο σχήμα. Να σχεδιάστε την ένταση του μαγνητικού πεδίου. Αν το ίδιο σωματίδιο εισήρχετο στο πεδίο από την κορυφή Γ με …

Συνέχεια του άρθρου ‘Κίνηση φορτισμένου σωματιδίου κάθετα στις δυναμικές γραμμές Ο.Μ.Π.’ »