ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΛΞΗ

Βαρυτική έλξη Ένα σώμα στην επιφάνεια της Γης έχει βάρος 100Ν. α) Πόσο είναι το βάρος του σε ύψος ίσο με την ακτίνα της Γης, h=RΓ; β) Να εξετασθεί η ορθότητα της πρότασης: «Αν το αφήσουμε να πέσει από το ύψος αυτό μετά από χρόνο t=30min θα έχει ταχύτητα η οποία μπορεί να υπολογιστεί από …

Συνέχεια του άρθρου ‘ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΛΞΗ’ »