Ενέργεια ρεύματος και διπόλου

Στο κύκλωμα του διπλανού σχήματος περιλαμβάνεται ένα διαφανές κιβώτιο εντός του οποίου περιέχεται ένας αντιστάτης με αντίσταση R2=1Ω. Δίνονται επίσης R1=3Ω, ενώ η γεννήτρια έχει ΗΕΔ  Ε=10V και εσωτερική αντίσταση r=1Ω και το αμπερόμετρο είναι ιδανικό. i) Να βρεθούν, η ένδειξη του αμπερομέτρου καθώς και η τάση VΓΔ.

Συνεχές ρεύμα και πυκνωτής.

Για το κύκλωμα του παραπάνω σχήματος δίνονται R1= R2= 8Ω, R3=6Ω, R4=10Ω, C=10μF και V=70V. Ζητούνται: i)  Η ολική αντίσταση του κυκλώματος. ii) Η ένταση του ρεύματος που διαρρέει τον αντιστάτη R4 και το δυναμικό του σημείου Β. iii) Το φορτίο του πυκνωτή. iv) Αν συνδέσουμε με ένα σύρμα χωρίς αντίσταση τους δύο οπλισμούς του πυκνωτή, τι τιμή θα …

Συνέχεια του άρθρου ‘Συνεχές ρεύμα και πυκνωτής.’ »

Το ηλεκτρικό ρεύμα και οι πηγές του. Μέρος 2ο.

2. Δυναμικό και χωρητικότητα  Η συνέχεια της εργασίας «Το ηλεκτρικό ρεύμα και οι πηγές του.» διαπραγματεύεται το δυναμικό και τη χωρητικότητα αγωγού αλλά και πυκνωτή, προσπαθώντας να απαντήσει γιατί χρειαζόμαστε πυκνωτές και με ποια λογική οδηγούμαστε σε τιμές δυναμικών στην περίπτωση κυκλωμάτων. Η συνέχεια με κλικ εδώ.

Το ηλεκτρικό ρεύμα και οι πηγές του. Μέρος 1ο.

Μια διαδρομή σε μονοπάτια  Φυσικής και  Χημείας 1. Φορτισμένος  αγωγός. Η εργασία αυτή, αφιερώνεται στους νέους συναδέλφους Φυσικούς και Χημικούς, αφού περιλαμβάνει πράγματα, που με είχαν απασχολήσει κατά περιόδους και για μεγάλα χρονικά διαστήματα, στη διάρκεια της διδασκαλίας μου. Πράγματα, που πάντα τα διδάσκαμε ασύνδετα και που θεωρώ ότι καλό είναι να τα έχουμε συνδέσει στο μυαλό μας, …

Συνέχεια του άρθρου ‘Το ηλεκτρικό ρεύμα και οι πηγές του. Μέρος 1ο.’ »

Κύκλωμα με πηγή και έναν καταναλωτή.

Στο κύκλωμα του σχήματος η πηγή έχει ΗΕΔ Ε=40V και εσωτερική αντίσταση r=2Ω. Με το διακόπτη ανοικτό, το ιδανικό αμπερόμετρο δείχνει ένδειξη 5Α. i) Τι ποσοστό της ισχύος που παρέχει η πηγή στο κύκλωμα μετατρέπεται σε θερμότητα στον αντιστάτη R; ii) Κλείνουμε το διακόπτη και η ένδειξη του αμπερομέτρου γίνεται 4Α. Να βρεθεί η ισχύς που παρέχει η πηγή στο …

Συνέχεια του άρθρου ‘Κύκλωμα με πηγή και έναν καταναλωτή.’ »

Λειτουργία συσκευής και αλλαγές κυκλώματος.

Στο παρακάτω κύκλωμα ο λαμπτήρας Λ λειτουργεί κανονικά, όταν V=70V, R1=5Ω, R2=10Ω, R3=6Ω, R4=4Ω, ενώ η ένδειξη του ιδανικού αμπερομέτρου είναι 4Α. i)   Να βρεθεί η τάση VΑΒ και η ισχύς που καταναλώνει ο αντιστάτης R1. ii)  Τα στοιχεία κανονικής λειτουργίας του λαμπτήρα. iii) Ποια η ένδειξη του αμπερομέτρου, αν ξεβιδώσουμε τον λαμπτήρα από την …

Συνέχεια του άρθρου ‘Λειτουργία συσκευής και αλλαγές κυκλώματος.’ »

Ένα test στη σύνδεση αντιστάσεων 11-12

1) Να αντιστοιχίσετε τα παρακάτω κυκλώματα, όπου όλοι οι αντιστάτες έχουν την ίδια αντίσταση R, με την τιμή της ισοδύναμης (ολικής) αντίστασης που εμφανίζουν. Να απαντήσετε για τα κυκλώματα: β, ε, στ, γ και θ. (π.χ. β→3). Προσοχή: Κάθε σωστή απάντηση παίρνει 10 μόρια και κάθε λανθασμένη -5 μόρια. Δείτε όλο το test (4 ομάδες) …

Συνέχεια του άρθρου ‘Ένα test στη σύνδεση αντιστάσεων 11-12’ »

Νόμος του Οhm και κανόνες του Κirchhoff.

Για το παρακάτω κύκλωμα δίνονται R1=10Ω, R2=24Ω, R3=10Ω, η τάση της πηγής V=60V, ενώ το ιδανικό αμπερόμετρο δείχνει ένδειξη Ι=2,4 Α. i)  Να βρεθούν οι τάσεις VΑΒ, VΒΓ και VΓΔ. ii) Να βρεθούν οι εντάσεις των ρευμάτων που διαρρέουν τον αντιστάτη με αντίσταση R2 και τον λαμπτήρα Λ. iii) Να υπολογίστε την αντίσταση του λαμπτήρα …

Συνέχεια του άρθρου ‘Νόμος του Οhm και κανόνες του Κirchhoff.’ »